Sist oppdatert: 07.10.2014 20:19

Gudstjeneste i Hedalen stavkirke 5.10.

  TEKST: LIV BARBRO VEIMODET
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Det var 17. søndag i treenighetstiden, og det var dåp, utdeling av fire- og seksårsbok, samt presentasjon av 60- og 70 årskonfirmantene.

Prosesjonen med bl.a. dåpsbarnet Matti Tala-Kaiser kom inn mens menigheten sang: «Jeg blir så glad når jeg ser deg».

Sokneprest i Etnedal og fungerende prost Marit Slettum forrettet, mens Serhjy Bykov satt ved orgelet.

Dagens tekstlesing var fra Lukas 19, 1-10, og handlet om Sakkeus. Under prekenen ville Marit bli stående ved lesepulten – men mente at hun, som Sakkeus, var litt liten – så hun ba de som satt bakerst om å sette seg nærmere henne for å se bedre. Mange unger sluttet seg om Marit etter denne oppfordringen og det ble en fin samtale om dagens tekst.

Samtalen ble avsluttet med at vi lærte en ny sang som het Søndag:

En dag som er forskjellig, en dag som kalles hellig.
En dag til fred og hvile, hvor hjertet kan få bo.
En lys og lett og glad dag,en annerledes bra dag.
En dag å finne styrke, en dag som skaper tro.
Søndag, søndag, søndag gjør uka hel.
Søndag, søndag, skinner som er juvel.


Fire- og seksåringene fikk hver sin bok, ikke alle var tilstede – disse kan få boka ved henvendelse til kirkekontoret, evt. ved en annen anledning i kirken.

Både 60- og 70-åringene kom frem og ble presentert, og Marit spurte litt om konfirmantundervisningen på den tiden de ble konfirmerte. Tusen takk til Marit og Serhjy for at de kom til oss denne søndagen!


Matti Tala-Kaiser ble døpt


 
60-årskonfirmanter


70-årskonfirmanter


Kirkevergen stilte som kirketjener!