Sist oppdatert: 10.09.2014 20:55

Å lage veg i vellinga

MAGNE RUD
Å lage vei i vellinga kan bety to ting.  For det første å få fortgang i en bestemt sak, eller fysisk  sett, å brøyte seg veg  i vellinga. Begge betydningene kan anvendes på Vestsidevegen, eller fylkesveg 224 som den offisielt heter.

Nå har det altså skjedd. Vi har fått utbedret de verste punktene, hvilket vil gjøre vegen farbar uten for stor risiko for å ødelegge rullende materiell.  Tiltaket var helt nødvendig for i det hele tatt å kunne gjøre bruke vegen til alminnelig ferdsel.

Vi som bor her hadde ikke, og har fortsatt ingen forventninger om at vegen skal bli autostrada, til det er bruken og befolkningsgrunnlaget for liten.

Vi er oppriktig glade for at den begrensede utbedringen er skjedd, og entreprenørene synes å ha gjort en god jobb. Vår kontakt med vegmyndighetene har vært utmerket i mange år. Vi er møtt med forståelse, men vi har ikke nådd opp når det gjelder fylkets prioriteringer hva angår penger til vedlikehold og utbedring.  Riktignok ble det lagt nytt dekke for noen år siden, men det var antakeligvis å begynne i feil ende.

Det vi med sikkerhet kan si er at flere steder som ikke er utbedret, enten er, eller vil bli av samme begredelige beskaffenhet.  Jeg har 40 års erfaring fra hvordan vegstandarden endres over tid. Vegen er anlagt på leire- og/eller myrgrunn, og uten noen form for bæring eller drenering. Stein og blokker av varierende størrelse, samt konserverte røtter, vil før eller siden bryte gjennom vegdekket, som følge av tungtransport, og særlig som et resultat av frost. 

Den pågående diskusjonen om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale veger gjør oss enda mer bekymret for hva framtida vil bringe. Fylkesveg 224 er nettopp en slik veg som Oppland fylke ønsker å kvitte seg med.

Det kan tenkes at utbedringen var et forsøk på å «pynte brura» , slik at det blir enklere å oppnå enighet om kommunal overtakelse.  Lykkes fylket med den strategien, så har de virkelig laget veg i vellinga, -for egen del. Vi har forventninger til lokale representanter i fylkestinget når avgjørelsen skal tas.

Sør-Aurdal kommune gjennomfører tilpasningstiltak med jevne mellomrom, og det sies at man ikke har midler til helt basale tjenester. Overtar kommunen ansvaret for vegen slik den er i dag, så vil det fortelle meg mye om administrasjonens og politikernes vurderingsevne. Jeg vil minne om at det enkelt kan påvises flere hundre meter vegstrekning som burde vært renovert, og som før eller siden må renoveres, -i tillegg til det utbedringsarbeidet som nå er gjort.

Vi som bor her, er av den grunn sterkt i mot en kommunal overtakelse av Vestsidevegen.

Selv om vi må vente mange år til neste utbedring i fylkets regi, så er det stor forskjell på å ha noe i vente, enn å måtte vente forgjeves.