Sist oppdatert: 14.09.2014 22:43

Mange barnefamilier

  ARNE G. PERLESTENBAKKEN
Søndag var det stort frammøte på skolen. De fleste av barna på bildet er førskolebarn. Ikke alle i denne aldersgruppen var til stede.

Flere foreldre ga klart uttrykk for at de ønsker at skolen i bygda skal bestå som kombinert barne- og ungdomsskole.