Sist oppdatert: 18.09.2014 06:31

Sparsommelig i Sør-Aurdal

  ARNE HEIMESTØL

Cand. polit. Bjørn Brox  har testet  årsmeldingen 2013 for Sør-Aurdal kommune. Vurderingen er publisert i Kommunal Rapport.

Innledningsvis tar Brox for seg økonomien.  – Et netto driftsresultat på 1,7 % av driftsinntektene er ikke særlig bra. Uten momskompensasjon går driften i minus. Lånegjelden er ganske lav – 50 % av bruttoinntektene, og penger mener han kommunen har på disposisjonsfondet.

Gjennomsnittlig rente på langsiktige lån er imidlertid på 3,9 %, og det kommer av at 70 % av gjelden er med fast rente.

Brox peker ellers på at barnehagedrift og pleietjeneste er rimelig, mens skolesektoren drives dyrere enn gjennomsnittet i billige småkommuner.  Samlet sett velger Brox å gi kriteriet økonomisk kontroll karakteren 3 av 6.

Målstyring
– Det er ingen forsøk på målstyring i årsmelding, påpeker  Brox, og gir denne delen av årsmelding karakteren 1. – Det nevnes faktisk ingen mål for driften i 2013, ut over å holde budsjettet.

På plussiden tar han med at kommunen er opptatt av tjenestekvalitet. Full barnehagedekning og trivsel i skolen trekker i samme retning, men skoleelevene lærer for lite. Positivt er det, ifølge Brox, at kommunen har en komplett omsorgstrapp.

Enkelhet
Årsmelding er ifølge Kommunal rapport bygd opp på vanlig måte. Den gir mye nyttig informasjon på 64 sider. Meldingen har likevel for mange administrative detaljer, sier Brox, som ut fra kriteriet enkelhet gir karakteren 3.

Samlet vurdering
Brox konkluderer med å gi årsmeldingen for 2013 karakteren 2. – Klare mål og mindre detaljer vil gi bedre styringsdata for kommunestyret.

Helland kommenterer
I  e-post gir ordfører Kåre Helland (Sp) følgende respons på oppslaget i Kommunal Rapport:

Jeg mener at tross en negativ overskrift roses vi også for mye. Jeg mener ikke at vi bare blindt skal se på det som er bra, men det gjør ikke noe om vi fokuserer litt mer på det. Også media.

Jeg kjenner ikke til andre som beskriver målene i årsmeldingen slik som det her forventes. Målene beskriver vi i planer og budsjett.

Det er greit å avskrive oppnådde mål gjennom årsmelding, og i stor grad er slike signal gjort. Som dere alle ser, fokuseres det nettopp på det vi nå jobber med i driftstilpassningen. Det er en bekreftelse på at vi gjør mye rett i denne artikkelen.

Det er noen områder vi driver dyrt og det håper jeg du merker deg, samtidig har vi områder som vi driver rasjonelt.

Som du forstår, føler jeg ikke denne artikkelen som kritisk, men en bekreftelse at vi gjør noe rett med tanke på driftsgjennomgangen vi nå gjør og som er bra blir formidlet.