Sist oppdatert: 19.09.2014 21:45

HSV-dugnad
Malte sørveggen på skolen

  ARNE HEIMESTØL,LEDER I HSV
For fire år siden ble deler av bordkledningen på denne sørveggen skiftet før hele veggen ble malt. Torsdag kveld gikk det med 15 liter maling på samme vegg.Dag Nordby stilte lift til disposisjon, og her er Frode Ildjarnstad Eriksen i gang med å male den delen av veggen som var mest preget av tørke.