Sist oppdatert: 21.09.2014 20:31

Merking av stier

  NINA LYSHAUG
Vi tilbringer fem–seks helger i Vassfaret hvert år. Vi ligger inne ved Trytetjernsvelta og har tenkt og sett på stiene på begge sider av Strøselva

Stien på hallingsiden har vi brukt mang en gang og gått i Strøslifjell, Benkan og der omkring.

Stien på valdressiden er tydelig og merket. Stien på hallingsida er nærmest borte og uten blåmerking. 

Turistforeningen har blåmerket ruta fra Strøsdammen og ned til Vassfarplassen og der omkring. Det er bra. 

Sist helg tok jeg på meg jobben og merket med blått stien som går fra Trytetjernsvelta og ned til Arnebu. Stien der fører til Olssonheimen, og det var spesielt strekningen fra Trytetjernsvelta og ned til Arnebu at stien var nærmest usynlig og uten merking. Stien fra Arnebu og ned mot Olssonheimen er tydeligere og grei å følge.

Jeg har derfor merket og ryddet stein fra Trytetjernsvelta og ned til der stien kommer inn i storskogen under Bringen. Der er stien godt synlig.

Kanskje kan Turistforeningen følge opp med merking videre ned til Olsonheimen og videre til Vassfarkoia. Da gis brukerne av Fønhuskoia flere turmuligheter og de kan se Vassfaret fra flere sider.