Sist oppdatert: 24.09.2014 06:22

Helsestasjonen i Begnadalen

  ARNE HEIMESTØL
Rolf Gunnar Olsen (Ap) stilte følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime tirsdag
:


Det er fra kommunen sendt ut informasjon om at helsestasjonen i Begnadalen er «midlertidig» stengt.
Dette kom overraskende på meg, da det ikke er lenge siden kommunen investerte i heis for å lette adkomsten og foreninger i Begnadalen og Hedalen bidro med økonomisk støtte for at helsestasjonen skulle være i drift.
Det er antydet ressurssituasjonen som årsak til stengingen og jeg har derfor følgende spørsmål:

1. Hvilke ressurser er det som mangler for å holde helsestasjonen i Begnadalen i fortsatt drift?

2. Hvor lenge har man tenkt at den varslede stengingen skal vare?

For Sør-Aurdal Arbeiderparti
Rolf Gunnar Olsen

Rådmannens svar på spørsmål 1:

30 % helsesøster er for tiden ikke besatt, denne har vært vakant siden juni 2014, pga permisjonssøknad. Dette har sammenheng med at vi har en utfordrende økonomisituasjon med mindre inntekter i forhold til blant annet skatt og ramme, og må derfor spare penger der vi kan og ser muligheter.
 

Dermed faller flere oppgaver på de helsesøstre som er der i dag. For å effektivisere tjenesten er det en fordel å samle konsultasjonene på en helsestasjon inntil videre, i første omgang til nyttår. Dette for å frigjøre en dag i uka til skolehelsetjenesten i Hedalen, da dette har vært nedprioritert i høst.
 

Generell info: Vi har fordelt helsesøsteroppgavene som følger:

  • Helsesøster: SAUS, Bagn og Begnadalen skole

  • Fagleder: barna 0-5 år, barnehagene og Hedalen barne- og ungdomsskole

 

  • Barne- og familieveileder: forebyggende arbeid med barn og 

    familier i fra 0-6 år. (nettverksarbeid på helsestasjonen,

    barselgrupper, veiledning til foreldre, arbeider ut mot barnehageansatte, ressursteam i barnehager og skoler, samt stepper inn på helsestasjonen når det er behov for det.

Til spørsmål 2:

Det må vurderes ut ifra om 30 % skal utlyses på nytt, samt ses i

sammenheng med driftstilpasning og nytt budsjettår.