Sist oppdatert: 02.09.2014 17:53

 

Hvorfor så stille?

GUNVOR HEIENE
Hvorfor er det så stille på forumet til Hedalen.no? Er ikke folk lenger opptatt av å få beholde skolen vår i Hedalen? Det har jeg lurt på siden det atter en gang blir stilt spørsmål om skolestrukturen i kommunen. Det er for lite penger, sies det, men det leies likevel inn konsulenter til å utarbeide svakt begrunnede rapporter.

Som gammel bestemor uten verken barn eller barnebarn på skolen, er jeg kanskje ikke meningsberettiget, men jeg er likevel opptatt av at det skal bo folk i husa her i framtida. Uten skole i bygda vil nok folketallet synke sakte men sikkert framover.

Den skolen vi har, tror jeg er en god skole. Kombinasjonen av barne- og ungdomstrinn er bra for begge trinn. Hele skolen kan dra nytte av at det finnes lærere med ulike spesialkunnskaper som kanskje bare kreves for ungdomstrinnet.

I mitt hode er det helt utenkelig at hele eller deler av Hedalen b/u-skole skal kjøres til Bagn, og en ny skole for hele kommunen ved Garthus er antakelig helt utenkelig for øvre del av kommunen. Da kan vi kanskje stole på at vi får beholde skolen vår her? Er det derfor ingen har gått i bresjen for å søke på nytt om en Montessoriskole som det var stor interesse for sist skolen vår var truet? Eller har det stadig tilbakevendende spørsmålet om skolestruktur greid å gjøre foreldrene helt utmattet?

Det går mot en kommunesammenslåing. Sist det spørsmålet var oppe, stemte jeg nei. Men jeg har forandret mening. Det er flere grunner til det, men vil bare nevne skole her. Enten Hedalen skulle bli med i Valdres kommune (som vel er det mest naturlige) eller vi skulle bli med i Ringerike, vil vi bli enda mer utkant enn vi er nå.

 Kanskje vil det være lettere for et kommunestyre i Fagernes eller Hønefoss enn for et kommunestyre i Bagn å forstå at sentralskolen i Hedalen må bestå fordi det er for langt å kjøre skoleelever fra Hedalen til Bagn? Det er i alle fall lov å håpe.