Sist oppdatert: 29.09.2014 22:05

Høytidsmesse med innsetting av to sokneprester. Kirkekaffe med grunnlovsmarkering

  TEKST: LIV BARBRO VEIMODET
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Søndag var det høytidsmesse i Bagn kyrkje, med innsetting av våre to sokneprester i sine tjenester.

Det var fung. prost Marit Slettum som, på vegne av biskopen, innsatte Signe Elisabeth Kvåle som sokneprest i Bagn, Begnadalen og Hedalen menigheter og Mari Mikkelsen Western som sokneprest i Leirskogen og Reinli sokn.

Etter messa var det kirkekaffe med grunnlovsmarkering i Bagn prestegård, og over 100 personer fant veien til prestegården denne dagen.


Signe Kvåle, Mari Mikkelsen Western og Marit Slettum


Klar til prosesjon


Dåpsbarn: Margrethe Bakken


Samling i prestegården
Denne flotte septembersøndagen var flagget atter til topps i stanga, et vakkert syn for de som kom kjørende sørfra langs E 16 (Valdresvegen). Og det var et flott syn som møtte kirkefolket på vei til kirkekaffen: for i døra stod ingen andre enn tidl. prost Hans Jakob Stabel og fru Sophie Christine for å ønske oss velkommen. Rammen var satt!


Prost Hans Jakob Stabel (Elling Olav Veimodet) og fru Sophie Christine (Bjørg Ingrid Brenno) ønsker riksantikvar Jørn Holme velkommen
 

Det var Sør-Aurdal kirkelig fellesråd som inviterte, i samarbeid med Opplysningsvesenets fond og Riksantikvaren, til denne markeringen som dreide seg om prestegården. Hvordan den ble bygget, og aller viktigst: planene for denne vakre bygningen fremover.

Svein Thorsrud holdt sitt 5. kåseri om Stabel i år – og denne gang var det mest fokus på hvor handlekraftig han var i Søndre Ourdal prestegjeld – altså utover sin prestegjerning. Prost Hans Jacob Stabel besørget ikke bare bygginga av presteboligen i Bagn, som sto ferdig i 1811, han var Valdres’ representant på Eidsvoll i 1814, og han var veg og brobygger. Stabel bygget vegen fra Vegamotet til Bergstjern i Hedalen og vegen fra Dønhaug i Bagn til Bruflat.

Prestegården har stått tom siden tidl sokneprest Helge Hartberg flyttet, nå skal det til en omfattende renovering før Sokneprest Signe Elisabeth Kvåle kan flytte inn. Signe prest hilste med sin vanlige humor restaureringen av presteboligen velkommen, og selv om dette staselige bygget kanskje er vel stort for henne, har hun mange tanker om hvordan huset kan brukes til beste også for resten av soknet og Sør-Aurdal.

Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre sanglag hadde en konsertturne i våres med programmet «Norske Streif» Denne søndagen var de på plass i prestegården med flere smakebiter fra disse konsertene. Og som alltid var dette gode lyder for øret. Tusen takk!

Opplysningsvesenets fond (Ovf) eier over 400 presteboliger her i landet, deriblant boligen i Bagn, og direktør Ole-Wilhelm Meyer kjenner på ansvaret han har for å ivareta disse. Han fortalte at Bagn prestegård står høyt på prioriteringslista, og oppussingsarbeidet vil bli igangsatt på nyåret. Med seg fra Ovf hadde han Trond Sundby som gjennomgikk huset slik det står i dag og som konkretiserte planene for restaureringen/tilbakeføringen. Presteboligen i Bagn er helt spesiell blant annet for det helvalmete taket og de store, kostbare empirevinduene.

Riksantikvar Jørn Holme hadde med seg en gave til restaureringen: kr 300 000,- til istandsetting av en av stuene i presteboligen. Samlet vil oppussinga ha et budsjett på 3,5-4 millioner kroner, og arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2015.

I forbindelse med grunnlovsjubileet utgir Cappelen Damm i samarbeid med Riksantikvaren en kulturhistorisk praktbok om Eidsvollmennene og deres hus. Denne boka ble lansert 1. september i år og redaktør for boka, Jørn Holme, ga den som gave til Prest, Ordfører, Ovf og kåsør Svein Thorsrud.
Og så ble det kirkekaffe!

Prost Stabel og hans fru Sophie Christine ønsket velkommen til kaffen og takket piken Toril Grønhaug for hjelp på kjøkkenet og Charlotte Kulterud for en flott marsipankake formet som prestegården. Åse Kulterud leverte intet mindre enn 4 deilige kringler.

Etter kaffen var det tid for å ta boligen mer i øyesyn. Mange av de tilstedeværende hadde ikke vært i huset før og tilnærmet ingen oppe i andre etasje. Nå var det muligheter til å se seg rundt i denne engang så staselige bygningen.

I det som opprinnelig var finstue og som ble brukt til kontor i tidlige tider, hadde Bagn bygdemuseum lånt ut utstillingen om året 1814, Eidsvollmannen Stabel og barnas grunnlov – som det også var mulighet til å kikke på.


Svein Thorsrud hilser på prost Hans Jakob Stabel og fru Sophie Christine


Kirkeverge Liv Barbro Veimodet


Direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond


Prost Stabel


Ikke helt ulik originalen...


 


Riksantikvaren delte ut bøker til Svein Thorsrud, Signe Kvåle og ordfører Kåre Helland


Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre Sanglag


Jeg og min fru ønsker velkommen til kaffe!Ei spesiell kake