Sist oppdatert: 04.09.2014 07:51

Vestbygdvegen

  ARNE HEIMESTØL
Mellom 500 og 600 m av Vestbygdvegen har nå fått nytt bærelag. Leirholdig masse er fjernet og erstattet med 3200 kubikkmeter sprengt og maskinknust stein
.

På toppen er det lagt på grus, og om noen dager skal veien høvles før en fyller på med gammel oljegrus/asfalt.

Det er Østgård anlegg som utfører arbeidene, og de regner med at det meste skal være gjort i løpet av uka. Nå gjenstår det å grave opp ni kuler og en rekke trebiter som stikker opp av grunnen.

Med disse tiltakene har Statens vegvesen rettet opp de aller verste punktene på den snaut 6 km lange vegen. Veifarende vil likevel se at flere andre strekninger vil ha behov for utbedringer.


Til høyre i bildet ser du steiner som er fjernet fra veggrunnen.


Været var på arbeidsfolkets side sist onsdag.