Sist oppdatert: 04.09.2014 21:44

Menighetsrådet informerer

  Konfirmasjon 2015
Slik det ser ut i dag, blir det 14 konfirmanter. Vi er opptatt av at alle som ønsker å være med til kirken av slekt og venner for konfirmanten, kan få plass denne dagen. Da kirken er for liten til at alle kan få plass, åpner menighetsrådet for at det kan være to konfirmasjonsgudstjenester i 2015.

Dette vil bli drøftet i konfirmantgruppa, og det er opp til dem sammen med kirkens ansatte om det blir én eller to gudstjenester våren 2015. Muligheter er to gudstjenester på søndag f.eks. kl. 10.00 og kl. 12.00. Et annet alternativ er å ta en av gudstjenestene på lørdag. Menighetsrådet er åpen for begge løsninger.

Minneblanketter
Frem til nå har menighetsrådet solgt minneblankettene for kr 30,-. Vi har nå kjøpt nytt opplag av disse og det viser seg at innkjøpsprisen er gått opp. Vi har derfor kommet til at vi må øke prisen på minneblankettene til kr. 35,-. Økningen skjer fra 1. januar 2015. Minneblankettene er å få kjøpt i butikkene Matkroken og Joker i Hedalen.

Stavkirkekomiteen
Frem til nå har det vært en egen stavkirkekomité under menighetsrådet. Pga. alder etc. har de fleste av medlemmene trukket seg fra komiteen.

Menighetsrådet har drøftet hva vi skal gjøre med dette. Etter en samlet vurdering er vi kommet til at vi foreløpig legger stavkirkekomiteen på is. Dette kan medføre at vi trenger hjelp i konkrete saker.

Vi kommer derfor til å kontakte noen av dere når noe skal utføres i forbindelse med kirken. Dersom noen allerede nå kan tenke seg å stå på en slik liste, så må dere ikke vente med å ta kontakt med en av oss i menighetsrådet. Dersom dere ser noe som bør gjøres ved kirken, så ønsker vi også tilbakemeldinger på dette.

Valg av nytt menighetsråd
I september 2015 er det nytt valg av menighetsråd. Vi starter snart arbeidet med å få personer til å stille på en nominasjonsliste. Dersom du kan tenke deg å stå på en slik liste så ønsker vi også å høre fra deg. Ta kontakt med en av oss i menighetsrådet.

Bispevisitas i 2015
Det er langt frem. Men vi minner om at det blir bispevisitas i Sør-Aurdal 15. – 17. september med påfølgende gudstjeneste 20. september.

HEDALEN MENIGHETSRÅD