Sist oppdatert: 09.09.2014 09:53

Vi vil – vi kan!

28.–29. august var 34 ungdomsskoleelevar og seks lærarar ute på ei unik turoppleving. Frå ulike stader skulle seks grupper første dagen ta seg fram til Storausttjern. Det var lærarane som hadde sett saman gruppene, og utgangspunkt for den stjerneforma ekspedisjonen var Bjørke, Mælodden, Vassfarplassen, Strøen, Søbekkseter og Fledda.

Gruppene skulle sjølv finne ut kva dei måtte ha med, og dei måtte bruke kart og kompass for å finne fram. Dei vaksne sine oppgåver var først og fremst å vere baktropp.

Med store, tunge sekkar tok ungdommane seg fram til Storausttjern. Den siste gruppa kom fram fleire timar etter at den første hadde funne dagsmålet, men alle kom fram. Det er ikkje til å undre seg over at natta vart roleg!

Ikkje mindre imponerande var den andre dagsetappen. Etter at leiren var rydda, skulle elevane gå til Brennsetra og deretter fylgje grusvegen ned til bygda. Dette er ein etappe på rundt 15 km.

Gnagsår var det fleire som fekk. Vondt ellers i kroppen var det mange som måtte leve med – både under og etter turen. Men alle kom fram, og vi vil tru at alle er fleire opplevingar rikare.

Det er mange år sidan skolen har lagt hatt liknande opplegg. Truleg minnest foreldre til dagens elevar Terje Hareide sitt store arbeid for å lære barn og unge å bli glade i naturen.

Skolen fortener stor takk for det dei gjorde denne gongen. Vi håpar det blir lagt opp til fleire slike utflukter. Vi bur i ein fantastisk natur, og det er mykje god helse i å røre på seg. Samstundes vil vi oppfordre elevane til å ta med foreldra sine på same turen som dei gjekk første dagen. Korleis ville det ha gått?