Sist oppdatert: 12.04.2015 06:18

Jeg skal på Lokalet i dag, og jeg vil ha fiber no

ARNE HEIMESTØL
I dag, søndag 12.4. klokken 17.00, er det årsmøte i Hedalen bygdeutvalg på Nordre Lokalet. Der møter jeg opp, og jeg håper så mange andre gjør det, at Geir må ta i bruk alle stolene Lokalet har.

Skolesaken viste at vi som bygdesamfunn makter å skape mye når mange er opptatt av å nå det samme målet. Skolen får vi beholde, og det er trolig det viktigste som må til for at Hedalen i framtida skal være et levende bygdesamfunn.

Hedalen har mye annet å tilby som gjør at mange velger å bo her. I årene som kommer, mener jeg vi må ha stort fokus på legge til rette for at barnefamilier fortsatt skal ha postnummer 3528, og at flere velger å flytte hit.

Det er mye som må være på plass for at vi skal lykkes med å øke bosettingen. Noe av dette er vi i gang med. Næringslivet har, sammen med Eidsiva bredbånd, Sør-Aurdal kommune og SAE bidratt til at fibertransportnettet er på plass i bygda. Fekjær psykiatriske senter, Joker Hedalen, skolen og Kontorparken har tatt det nye nettet i bruk. Arbeidet med å få på plass transportnettet i resten av bygda, må fortsette.

Nå er tiden inne for å melde interesse for fiber til folket. 21. april skal kommunen ha et telefonmøte med Eidsiva bredbånd. Undertegnede leder Skolehagen og Brunbakklia velforening. På vegne av styret i denne foreningen sendte jeg denne uka brev til plansjef Svein Granli der jeg bad ham be Eidsiva legge til rette for fiberutbygging i de to boligfeltene i løpet av sommeren.

Eidsiva bredbånd er den eneste aktøren som til nå har tilbudt fiberbredbånd. Som bygdesamfunn kan vi samarbeide om å få fiber til folket ved å melde interesse for det på denne nettsiden. Det bør flest mulig gjøre før 21. april. Jeg tror det kan være med på å styrke mulighetene våre til både å få fullført transportnettet, og til å få fiber til flest mulig hjem.

Jeg er ikke i tvil om at fiber er den teknologien som gir størst mulighet til høyhastighetsnett. Dette trenger næringslivet, og det vil mange hjem etterspørre i årene som kommer.

På facebook har hyttefolket begynt å melde interesse for fiber også. Etter det jeg kjenner til, er det lagt til rette for å blåse fiber til flere hyttefelt i fjellet. Kommer transportlinja fra Bjørgan til Sukke på plass, kan det gi muligheter til å få fiber til fjellet også. Det vil legge grunnlaget for flere ovale helger der hyttefolket kan kombinere jobb og fritid.

Hva så med telenettet? Jeg tar til orde for at vi skal bruke den markedsmakten vi har til å påvirke både Netcom og Telenor til å oppgradere basestasjonene sine fra 2G til 4G. Jeg mener det ikke bør være en kommunal oppgave å subsidiere en slik utbygging. Driftstilpasningsprosessen har vel vist at kommunens pengebinge ikke er ubegrenset.

Fiber er på plass i bygda. Jeg vil ha fiber nå (no)! Fiber gir også grunnlag for å få på plass 4G både fra Netcom og Telenor. Det er ingen grunn til å sitte stille i båten.