Sist oppdatert: 12.04.2015 20:57

Foreldre organiserer sommer-SFO

  ARNE HEIMESTØL
Kommunen har ikke penger til å organisere sommer-SFO i Hedalen. Det eneste tilbudet som kan bli gitt, kommer i Bagn.

I Hedalen prøver FAU å få til et lignende tilbud som det som ble gitt i fjor, forteller Reidun Marie Storruste.

Forespørsel om sommer-SFO vil bli sendt ut til alle som har barn i 1.–4. trinn. En prøver å få til tilbud to uker etter skoleslutt og to uker før skolestart til høsten.

Kommunen har gitt tillatelse til at skolens lokaler kan brukes på samme måte som i fjor.

– Vi jobber parallelt med behov for SFO for 1.-4. trinn og hvem vi kan engasjere til jobben, sier Storruste. I fjor var det 10 jenter som skaffet seg midler som kunne finansiere Norway Cup.

– Dette var et flott tiltak som vi var godt fornøyde med i 2014, forteller én av foreldrene som hadde barn på SFO, Bodil Øyhus Pihl.