Sist oppdatert: 17.04.2015 23:13

Får både 3G og 4G i år

  ARNE HEIMESTØL
Det er nå klart at TeliaSonera, som eier Netcom,
One Call, Tele2, Chess og MyCall, er i gang med å bygge 3G- og 4G-nett på åtte basestasjoner i Sør-Aurdal. – Fem av disse blir satt i drift i juni/juli. Resten blir skrudd på i løpet av høsten, sier dekningsdirektør Tommy Johansen.

I Hedalen er det mastene ved Øverby (Skartjernskollen) og Vestromshagen (Vestbygda) som først får nytt senderutstyr. Bagn sentrum, Kjelleknatten og Fjellstølen får 3G og 4G til samme tid.

I løpet av året kan etter planen fjellfolket som tar inn signaler fra masta på Søbekkseter (Vassfaret), glede seg over raskere og bedre nett, og da er det også tid for å skru på senderne på Tonsåsen og i Garthus.

Vi legger til at planen er at Nes i Ådal også kan ta i bruk det nye mobilnettet i år. Det kan få betydning for deler av Begnadalen (se dekningskartet nedenfor).

Nøyaktig når disse senderne vil få 4G aktivert, er ikke 100 % klart, men Johansen sier at man har som mål at disse skal være ferdige i løpet av året.

Stasjonene er ferdig bygget med ny teknologi, men mangler foreløpig høykapasitetslinje inn til stasjonene, noe som er en forutsetning for at 4G skal kunne skrus på.

Om TeliaSonera
TeliaSonera Norge er den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge. De gir tjenester til både bedrifter og privatpersoner. Selskapet bygger nå et landsdekkende 4G-nett som skal gi superdekning til 98 prosent av Norges befolkning i løpet av 2016. Utbyggingen foregår over hele landet, og innen sommeren skal dekningen være kommet opp på 90 %.

Siden jul har hastigheten på nettverksmoderniseringen gitt i snitt 40 nye 4G- stasjoner på lufta hver eneste uke. – Dette er et tempo som vil opprettholdes ut hele 2015, sier dekningsdirektør Tommy Johansen.
– Vi utfordrer Telenor kraftig med sikte på å bli den største aktøren på mobilt bredbånd i Norge.

I Sør-Aurdal bygger selskapet ut 3G og 4G uten medfinansiering fra kommunen.

Dekningskart for Sør-Aurdal

Dekningskart viser den totale 4G dekningen som vil være for området når samtlige 10 stasjoner i området er oppgradert med både 3G- og 4G-teknologi. Klikk her eller på kartet for å få større versjon av dekningsområdet.

Markering i Hedalen
Når den første senderen skal skrus på i Hedalen, kommer dekningsdirektøren på besøk til bygda. Da vil representanter for bygdeutvalget, næringslivet i Hedalen og Sør-Aurdal kommune være til stede.

– Dette er noe av den viktigste infrastrukturen bygda kan få. Det gjelder både for næringslivet og privatpersoner, sier nestleder i Hedalen bygdeutvalg, Mari Olea Lie.

Fakta om 3G og 4G
3G.
Denne teknologien gjør at man både kan ringe og snakke over nettet, men også bruke mobildata på en bedre og hurtigere måte enn i EDGE-nettet (det vi har nå i Hedalen).

Ved lanseringen av 3G-nettet i 2005 var maksimal datahastighet på 384 Kbit/s, men teknologien har blitt utviklet flere ganger siden den gang. I 2013 var man allerede kommet opp i 42 Mbit/s. 3G-nettet utvikler seg stadig, og neste steg vil være hastigheter opp mot 84 Mbit/s.

4G. I 2009 lanserte NetCom 4G som første mobiloperatør i verden. Dette nettet er basert på LTE teknologi og er verdens raskeste kommersielle mobile nettverk. Teknologien er en IP-basert datateknologi, og det går derfor ikke per i dag an å snakke over nettet.

Maksimal datahastighet på 4G, da det ble lansert, var på 100 Mbit/s, men allerede i 2013 var denne økt til 150 Mbit/s. I februar i år lanserte TeliaSonera som første operatør i Norge neste generasjons 4G (4G+) dette ble gjort i Kristiansand der man under lanseringen oppnådde hele 289 Mb/s over mobilnettet midt i byen. I løpet av sommeren vil ca. 1,5 milioner mennesker i Norge ha tilgang på 4G+ teknologien fra TeliaSonera.

Kilde