Sist oppdatert: 01.04.2015 18:40

Skjærtorsdag

  Roy Myrland har utfordret fjellprest Eli Vatn til å lese bibeltekster knyttet til påska.