Sist oppdatert: 18.04.2015 20:40

Oppland fylke og Statens Vegvesen svarer
Håp om bedre vegstandard i Hedalen

  ARNE HEIMESTØL
For en tid siden sendte Hedalen.no en e-post til Syver Øistuen om vegstandarden vi nå opplever i Hedalen. Saken er løftet opp, og vi har mottatt dette svaret fra seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens Vegvesen:

Begge strekningene, fv. 243 gjennom Hedalen og fv. 225 Hedalen –Begnadalen, er det planer om å gjøre noe med.

Tidspunktet for når det eventuelt skal gjøres noe, er avhengig av forfatningen på vegene og størrelsen på bevilgning. Det er planlagt å legge nytt asfalt i 2016 og 2017, men Statens vegvesen må på nytt vurdere behovene.

– Vi må vurdere behovet på nytt. En veg i dårlig forfatning kan endre seg mye i løpet av kort tid. Vi må rett og slett vurdere hva som kan gjøre for de midlene som er satt av, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef i Statens vegvesen.
 

– Oppland fylkeskommune som vegeier, vil sammen med Statens vegvesen se på hvilke tiltak utover det som allerede er planlagt, som bør iverksettes på disse vegene. Ut fra dette, tas det en vurdering på om det er mulig å prioritere ytterligere tiltak på disse vegene ved å se dette i sammenheng med andre veger med tilsvarende behov i Oppland.

 

Dersom det er behov for omfattende tiltak, må det i tilfelle vurderes prioritert inn i neste handlingsprogramperiode, sier Anita B. Moshagen, strategisk samferdsel Oppland fylkeskommune.