Sist oppdatert: 19.04.2015 16:54

Informasjon fra Bygdeutvalget

  VEGARD VESTROM, LEDER I HEDALEN BYGDEUTVALG
Årsmøte i Hedalen Bygdeutvalg ble holdt på lokalet søndag 12. april kl. 17:00, og hele styre ble gjenvalgt for en videre periode på ett og to år, se protokoll her.  

Bygdeutvalget i Hedalen har lang tradisjon og ble stiftet 1. desember 1995. Etter en periode med liten aktivitet ble arbeidet tatt opp igjen høsten 2014. Styre ble valgt på et ekstraordinært årsmøte 24. oktober 2014.  

Årsmøtet for 2015 behandlet årsmelding for 2014. Den kan du lese her. Hovedfokuset har vært på fortsatt 1–10 skole i bygda.  

Årsmøtet kom med innspill til hva Bygdeutvalget skal fokusere på videre i 2015, og følgende saker ble drøftet:

  • Skole 1–10

  • Fiber

  • Veg

  • Befolkningsgrunnlag

  • Boliger

  • Arbeidsplasser

  • Kommunereform

Bygdeutvalget takker lag- og foreninger, næringsliv, bygdefolket, hyttefolket og kommunen for godt samarbeid om felles interesser. Vi ser fram til å arbeide videre og bidra til at bygda er et godt sted å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i. Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet!

Hilsen Hedalen Bygdeutvalget  

-Styret-

Kontaktinformasjon