Sist oppdatert: 21.04.2015 21:53

Hanne Grimsrud er valgt som ny leder i TPK Sør-Aurdal

 

ARVID BERG

Tverrpolitisk Kommuneliste ser det som ønskelig at Kåre Helland fortsetter som ordfører, men ser behovet for et ekstra sterkt TPK de neste fire år.

 

Sør-Aurdalpolitikken trenger flest mulig av de 20 gode kandidatene som stiller til valg på vår liste. Vi har lagt vekt på å sette opp en liste som er representativ for befolkningen i hele Sør-Aurdal.

 

Det er god geografisk spredning på kandidatene, og lista er godt kjønnsbalansert. Vi har også lagt vekt på å få god spredning både yrkesmessig og med ulik erfaringsbakgrunn. Også alderssammensetning og ulik politisk erfaring er sterkt vektlagt. Og styresammensetningen reflekter den samme tenkning. Vi ønsker et politisk verksted med stor takhøyde og sterkt engasjement. Vi opererer ikke med noen medlemsliste og alle samfunnsinteresserte sør-aurdøler er velkomne på alle våre møter.
 

Etter årsmøtet er styresammensetningen:

         Hanne Grimsrud, Begnadalen (leder)

         Arvid  Berg, Bagn (nestleder)

         Tor-Anders Perlestenbakken, Hedalen (sekretær)

         Ragnar Garli, Hedalen (kasserer)

         Hilde Hokstad Tjelmeland, Reinli (nettansvarlig)

         Vibeke Finnnøen Amundsen, Begnadalen (styremedlem)

         Erlend Andreas Bringsli, Leirskogen (styremedlem)

 

For styret Arvid Berg (958 26 277)