Sist oppdatert: 23.04.2015 20:11

Nei til kulturstøtte til Sør-Aurdal Frivilligsentral

  ARNE HEIMESTØL
Det ble etter hvert temperatur i debatten da Magne Damslora, til tross for iherdige forsøk, ikke fikk formannskapet med på å omgjøre avslag på søknad om kulturmidler
.

Det var styreleder Reidar Schlytter som hadde sendt klagebrev til kommunen. Han viste til at frivilligsentralen har en rekke kulturtilbud. Ut fra dette bad han kommunen omgjøre avslaget som var gitt.

Ordfører Kåre Helland sa at frivilligsentralen allerede har fått midler fra kommunen. Oddvar Fremgaard var inne på samme tema og la til at kulturmidler er ment å gå til lag og foreninger. Emmy Bakkom sa at det måtte bli opp til disse aktørene om de vil gi økonomisk støtte til frivilligsentralens arbeid. Flere talere pekte ellers på at kommunen har små midler som skal fordeles.

Mot Magne Damslora sin stemme vedtok formannskapet å opprettholde avslaget på søknad om kulturmidler fra Sør-Aurdal Frivilligsentral .