Sist oppdatert: 28.04.2015 06:14

 

Gledelig!

3,4 millioner kroner er satt av til traikksikkerhetsplanen for skolen og barnehagen Hedalen. Ordfører Kåre Helland og plansjef Svein Granli har varslet at arbeidene skal igangsettes så snart som mulig. Det betyr at ny parkeringsplass for ansatte kommer på plass med det første.

Trafikkforholdene ved skolen og barnehagen har vært, og er, utfordrende. En uheldig blanding av myke og harde trafikkanter på lite areal er ikke bra, og når kommunen nå tar regi, er det god grunn til å hilse tiltakene som settes ut i livet, velkomne.

Parkeringsplassen er bare ett av flere vedtatte tiltak. Når kommunen har fått laget anbudsdokumenter på disse, kan resten av arbeidene bli lyst ut på anbud og gjennomført.

Vi håper at berørte parter legger opp til godt samarbeid i anleggsperioden og minner samtidig at det ikke er skadelig å verken gå eller å sykle til skolen. Det kan være et viktig bidrag til å redusere trafikken ved skolen.