Sist oppdatert: 03.04.2015 20:16

Fantastisk fjellpåske

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: OLAF SØBEKKSETER

Været har stått oss bi både før og i påska. Et stort snøfall berget skiturer i fjellet. Seks løypekjørere i Hedalan løypelag sørger for prima spor. Og vi kvitterer med å betale medlemskap og løypebidrag
.

Konto nr. 6185 05 30490

12 mil
Løyenettet er på 12 mil. Det betyr at de fleste av oss bruker flere dager på å komme rundt alle sløyfene.

Løypelaget har vært en suksesshistorie siden det ble etablert. Over én million kroner ble samlet inn før den første løypemaskina ble kjøpt inn i 2006. Nå er den byttet ut med en supersprek maskin som er ganske tørst. Det er godt at dieseltanken er stor.

Flere scootere kjører deler av nettet og supplerer i hovedsporene når det er behov for det. Alle kjøring skjer på dugnad, og vi skylder styret og løypemannskapene stor takk for det flotte løypenettet de sørger for!

Mange reinsdyr i fjellet
Sør for Seterknatten går det 2500 reinsdyr. Det hender at de kommer lenger nord og krysser løypenettet. Flere har fått seg en ekstra og flott naturopplevelse ved å kunne se et stort belte av reinsdyr bevege seg i fjellene.

Mange tobeinte også
– I år har det vært mange nye fjes å se i løypene, forteller løypelagssjef Line Wermundsen Mork. At ekstra mange har vært ute i løypene, bekreftes av at Hedalen Røde Kors langfredag delte ut 400 krus med saft i krysset til Slafjellet. I løypene mot Høgdefjell var det også mange skigåere å se. Det er tydelig at mange setter stor pris på løypene Hedalen Løypelag sørger for.

– Til nå i år har det vært 325 innbetalinger, og vi har fått inn 270 000 kroner, forteller Helga Perlestenbakken. – Løypelagskonserten sist lørdag ga ca. 25 000 kroner.

Medlemstegning
Løypelaget trenger stadig nye medlemmer. Medlemstegning kan meldes på e-post 
loypelag@hedalen.no

Kr 3000,- pr. medlem innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag, 3528 HEDALEN.

Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig eiers navn, adresse og svært gjerne e-postadresse.

Løypebidrag
– Det årlige løypebidraget, som vi håper alle brukerne av løypene våre støtter opp om, kan innbetales til samme konto. Beløpet er i år foreslått til kr 1 000,-, men alle bidrag mottas med takk, skriver Hedalen løypelag på sin nettside.