Sist oppdatert: 09.04.2015 06:40

Neppe 4G med det første i Hedalen

  ARNE HEIMESTØL
Fiber er på plass i Hedalen, og dermed er det mulig å oppgradere mobilsenderne i bygda. Etter hvert skal Telenor oppgradere alle basestasjoner som har 2G, til 4G.

For en tid siden tok Hedalen.no kontakt med Telenor og spurte hvilke planer selskapet har for oppgradering av selskapets senderutstyr i Hedalen. Dette førte til at prosjektleder for dekning i Telenor, Pål Lukashaugen, kom på befaring og stilte på møte der representanter for næringslivet i Hedalen, SAE, kommunen og Hedalen.no var til stede. Tirsdag var det nytt møte på Bagn.

Status
– I det siste møtet gjennomgikk vi status på mobildekning i kommunen, hvor vi har mobilsendere og Telenors planer i kommunen, sier Lukashaugen. – I tillegg informerte jeg om hvilke muligheter kommunen har for å søke om bredbåndsmidler gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Kjeldeknatten bygges ut
Telenor har besluttet 4G-utbygging på Kjeldeknatten i løpet av sommeren 2015. Dette vil gi god 4G dekning i bl.a. Bagn sentrum.

Vurderer kapasitet på Søbekksetra
Etter innspill fra brukere/hyttefolk i området Sørbekksætra som i dag har 2G og 3G (900), skal Lukashaugen sjekke opp kapasiteten på denne basestasjonen.

Utfordrer kommunen
Utover dette er Telenor positive til å delta i samarbeidsprosjekter med Sør-Aurdal kommune. – Dersom en ønsker å jobbe videre med et mulig samarbeid, trenger vi en tilbakemelding på hvilke områder kommunen ønsker å prioritere. Jeg opplevde møtet som konstruktivt, sier Lukashaugen.