Sist oppdatert: 09.08.2015 22:36

– Vi har behandlet saken rett

 

ARNE HEIMESTØL
Hedalen.no har utfordret ordfører Kåre Helland til å kommentere svarene Asbjørn Lund har gitt.

 

Dette skriver Helland:

Asbjørn Lund bekrefter bare at vi har behandlet saken rett. Som du sikkert hører hver gang jeg åpner kommunestyre, stiller jeg kommunestyre spørsmål om sakspapir og sakslisten. Når kommunestyre ikke ber om annen behandling, realitetsbehandler vi sakene slik de er fremlagt.

Det er selvsagt mest ønskelig at vi har ei uke fra vi får sakspapirene til behandling, men denne gangen klarte ikke administrasjonen å få til det, men som sagt, kommunestyret aksepterte dette, og hva er da problemet?

Vi har gjennom året flere saker som ettersendes, og slik vil det bli når vi har begrenset med administrative ressurser og vi bestiller saker til behandling.

 

Jeg vil også minne om at dette var en sak som var kjent fra tidligere behandling og var en presisering av omfang og størrelse for at administrasjonen kunne jobbe på rett nivå videre.

 

En siste bemerkning var vedtakets resultat som bekrefter at administrasjon har fanget opp signaler i forkant som var rett og beskrev saken i rett omfang. Saksbehandler og rådmann har her gjort en god jobb.