Sist oppdatert: 02.09.2015 22:18
Valg 2015
 

ARNE HEIMESTØL

Om vel en måned er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I dette oppslaget gir Hedalen.no sentral informasjon om valgene – med hovedvekt på kommunestyrevalget.

 

Valgstyret
Valgstyret i Sør-Aurdal har sju medlemmer og er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Les mer her. Se også denne siden om valgadministrasjonen.

 

Godkjente listeforslag
Valgstyret godkjent i møte 19.05.15 innkomne listeforslagene. Her er listene de som står i manntallet i Sør-Aurdal kan velge mellom ved kommunestyrevalget i Sør-Aurdal:

Valgkort
De som står i manntallet i Sør-Aurdal, har fått tilsendt valgkort som gjelder for både kommunestyre- og fylkestingsvalget. På dette finner den enkelte velger informasjon om valglokale, og om når dette er åpent 13. og 14 september.

Forhåndsstemming
Fra og med 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. I Sør-Aurdal kan velgerne forhåndsstemme på Tingvoll alle hverdager mellom 08.30 og 15.00. Les mer her.


– De som leverer forhåndsstemme utenfor kommunen, har i utgangspunktet kun anledning til å stemme på parti, da andre kommuner ikke har våre stemmesedler, opplyser konsulent Anne C. Wold i Sør-Aurdal kommune.
– Men, hvis de tar med seg stemmeseddel fra Sør-Aurdal, kan de rette/endre ihht veiledning bak på stemmeseddelen.

 

Kommunestyrevalget
I Sør-Aurdal skal det velges 25 faste representanter til kommunestyret. Kommunestyret velger selv ordfører, varaordfører og medlemmer til formannskapet og andre politiske utvalg.


Stemmeseddelen
Ved kommunestyrevalget kan velgeren levere stemmeseddelen han/hun vil bruke slik den er, men det er også mulig å gjøre endringer.


Fem av de seks godkjente listeforslagene har én eller flere kandidater der navn står med uthevet skrift. Dette betyr at de fem har gitt disse kandidatene et stemmetillegg på 25 %. Dette vil si at hvis en liste får 200 stemmer, så vil kandidater med uthevet skrift få 50 personstemmer.

Tverrpolitisk kommuneliste er den eneste lista uten stemmetillegg fra forslagsstillerne.


Dine påvirkningsmuligheter
Dersom du ønsker å påvirke hvem det er som blir valgt inn fra lista du velger, må du gi personstemme(r). Dette gjør du ved å sette kryss foran navnet på én eller flere personer på lista. Din personstemme på hver kandidat teller fire ganger så mye som stemmetillegget forslagsstillerne har gitt personer som står med uthevet skrift.

 

Nederst på valglista kan du skrive kandidatnavn fra én eller flere andre lister (slengere). Når du gjør dette, overfører du for hvert slikt navn, én listestemme til partiet/gruppa du henter navnet fra. I Sør-Aurdal skal det velges 25 kommunestyrerepresentanter. En velger som skriver opp fire slengere, svekker lista med 4 listestemmer. Det er likevel 21 listestemmer igjen på valglista som leveres.


Valgoppgjøret
Når valget er avsluttet, skal valgstyret finne ut hvor mange representanter hver enkelt av de seks innleverte forslagene får. Vanligvis er det foreløpige resultatet klart før midnatt på siste valgdag.


15. september går valgstyret gjennom alle stemmesedlene og finner ut hvor mange personstemmer hver kandidat har fått. Regnskapet over slengere kan også påvirke hvor mange representanter hver gruppe får, så valgresultatet er ikke klart før alt er gjennomgått.


Se eksemplet på kandidatkåring nedenfor. Denne lista har fått 100 stemmer, og stemmetillegget 25 % av 100 = 25. (Eksemplet forklarer rekkefølgen på kandidater – ikke hvor mange kandidater lista får.) (Kilde)

 

Kandidat Personstem-
mer fra velgerne
Stemmetil-
legg fra partiet/lista
Sum personlig stemmetall Kandidatkåring
Rekkefølge
1. Anne Arnesen 34 25 59 1. Anne Arnesen
2. Per Paulsen 6 25 31 2. Gunnar Gran
3. Eli Endresen 9 0 9 3. Per Paulsen
4. Gunnar Gran 48 0 48 4. Eli Endresen
5. Hilde Hansen 0 0 0 5. Hilde Hansen