Sist oppdatert: 15.08.2015 19:29

Friluftslivets år i Hedalen
- utlån av kajakker i Vassfaret

SIGRID BREDESEN FOSSHOLT
Hedalen idrettslag har gjennom prosjektet «Friskliv i Hedalen idrettslag» i flere år jobbet for å legge til rette for lavterskeltilbud i bygda. 

Prosjektet har som formål å gi barn og ungdom mer allsidig idrettserfaring, idrettsglede og mestringsopplevelser. Dette gjennom aktiviteter på et lavterskelnivå og som kan utøves i nærområdet.

Gruppa ble etablert i 2012 og initiativtaker var Ruth Heidi Grønnbeck. Gruppen besto i 2012 av 10 ungdommer fra 5. – 10. klasse som ikke deltok på organiserte aktiviteter som fotball eller ski.

I 2012 fikk Frisklivsgruppen kr. 17 000,- i støtte fra Oppland Fylkeskommune (OFK). Pengene ble brukt til å gjennomføre hele 16 ulike aktiviteter: klatring, ridning, yoga, orientering, padling, slalåm, volleyball, turn, dans, snørugby, truger, intervalltrening, meditasjon, isbading, styrketrening, stup/svømming.

I 2013 fikk Frisklivsgruppen kr. 25 000,- i støtte fra OFK. Denne gangen ble pengene brukt til å videreføre de seks mest populære aktivitetene: klatring, ridning, padling, dans, svømming/stup, og alpint.

Også i år har HiL søkt prosjektmidler fra Oppland fylkeskommune.

Søknaden vektla friluftslivets år og aktiviteter relatert til det. Det ble blant annet søkt om støtte til etablering av utendørs klatrefelt, tilbud innen keiting, kajakk/kano, opprettelse av register over lokale aktiviteter og instruktører og gjennomføring av en sommerleir for barn og unge.

 

HIL har nå fått tilsagn på kr 42 000,-  og OFK har øremerket tilskuddet til den delen av søknaden som tok for seg etablering av et kajakktilbud.

Pengene rekker til innkjøp av 5 kajakker inkludert padleårer, trekk og åresnorer. Det er en 2-mannskajakk, 3 enkle kajakker og en barnekajakk. Redningsvester kan lånes gratis av Røde Kors på Joker i Hedalen.

I høst blir kajakkene å finne ved Aurdalsfjorden hvor de blir plassert lett tilgjengelig ved vannet. Nærmere informasjon om utlån av kajakker vil komme på hedalen.no.

 

HIL håper at kajakkene vil komme hele kommunen til gode og at flere blir kjent i Vassfaret og det fantastiske området for friluftsliv.

Vi har gode erfaringer fra disse årene med satsning på breddeidrett og lavterskeltilbud. HIL ønsker å kunne fortsette dette viktige arbeidet. For å klare å gjennomføre målsetningene våre har støtten fra Oppland fylkeskommune vært svært verdifull for oss.

HIL trenger også folk som kan bidra til gjennomføring av frisklivs-, lavterskel- og friluftslivsaktiviteter. Dersom noen kunne tenke seg å ta del i dette arbeidet er vi svært takknemlig om de tar kontakt med idrettslaget.

Avslutningsvis vil jeg nevne at det også er mye annet som skjer idrettslaget framover. Fotballen er ferdig med sin sommerferie.

Klubbhuset tar form og tar gjerne i mot flere ildsjeler i ferdigstillingsarbeidet.

Lørdag 5. september arrangerer HIL og helselaget tur til Seterknatten. Ta kontakt med turleder Anne Ingunn Grønhaug for nærmere informasjon.

Søndag 6. September blir det idrettens dag.

Helt til slutt en oppfordring til alle om å komme seg ut i en fantastisk årstid for utendørsaktiviteter i friluftslivets år! 

Sigrid Bredesen-Fossholt

Leder av trimgruppa i HIL