Sist oppdatert: 20.08.2015 20:58

Bautahaugen – et godt sted å være

 

ARNE HEIMESTØL
Mellom 80 og 90 personer var innom bufardagen på Bautahaugen sist lørdag.

 

– Det var kaffeservering både på setra og i Brakadokka, og rømmegrauten gikk unna i Brakastuggua, forteller Sigrid Haugen.  – Gerd og Herman Sukke ble de heldige vinnerne av saueskinnet – hovedgevinsten i sommerlotteriet.

Aktivitetene Bautahaugens Venner står bak, er populære. Det viser blant annet besøkstallene.

 

 

Siri Ruud sier det slik:

BAUTAHAUGEN - et godt sted å være.
Noen av oss liker godt å besøke museer og kirker. Hedalen er så heldig at de har begge deler å vise fram. Denne gangen er det Bautahaugen det gjelder.

 

En historisk samling kan lett bli kun et sted med gamle gjenstander. Men Bautahaugen er blitt noe langt mer, takket være entusiastiske ildsjeler som har gjort denne samlingen med vakre bygninger og inventar til et levende museum.

I en såpass liten bygd som Hedalen finnes det mange kreative innbyggere som stolt vil vise fram gammel kultur og gamle håndverkstradisjoner.

Tidligere, og spesielt denne sommeren, har det vært stor aktivitet på Bautahaugen. Bautahaugens venner har mange venner som gjerne besøker stedet. Undertegnede har vært der
to ganger i sommer, men jeg vet at mange i bygda besøker Bautahugen svært ofte.

 

Stedet er blitt et sosialt møtested i vakre og hyggelige omgivelser. Det har vært holdt kurs i gamle håndverks-
tradisjoner og demonstrasjoner i gammel husflid, ting som lett kan bli glemt.  Besøkende får smake tradisjonsmat og blir gjerne sittende i flere timer, unge som eldre.

Bautahaugens venner gjør en kjempeinnsats for å holde interessen oppe for tidligere tider, samtidig som de spinner tråden fra fortid til nåtid. Det er imponerende at så mange bidrar.

Alt dette gjør at Bautahaugen virkelig er blitt et godt sted å være. Jeg kommer tilbake neste sommer.
Takk fra Siri Ruud

 

– Valdresmusea er svært takksame for den store innsatsen som dei friviljuge i Bautahaugens venner kvart år legg ned på Bautahaugen. Både helgeaktivitetane og ikkje minst årets utstilling, om mamelukkar og anna undertøy, har vorte godt motteke av sambygdingar og tilreisande. Ikkje minst den fyrste gruppa, bygdefolket, veit å setje pris på arbeidet som Bautahaugens venner legg ned. Slik gjer dei bygdesamlinga til ein fast og triveleg møteplass for dei som bur i bygda, for dei som fer gjennom bygda eller for dei som har ærend på butikken, seier konstituert direktør ved Valdresmusea, Ole Aastad Bråten.