Sist oppdatert: 31.08.2015 15:03

Minneplate og utstilling på Bjørke i Vassfaret

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
På slutten av 2. verdenskrig hadde base Elg en styrke på 800 personer og lager av materiell og våpen for hele 2 500 mann.

 

I 1942 ble motstandsbevegelsen Milorg etablert i Norge. Londonregjering la planer for frigjøring av landet, og høsten 1944 ble base Elg opprettet. Major Paul M. Strande var sjef, og basen hadde fire underavdelinger som var plassert i Buvassfaret, Ådalsfjellene, Hedalsvassfaret og nord for Eggedal. Hovedkvarteret lå i Vassfaret.


Totalt ble det sluppet 75 flylaster med våpen og forsyninger til disse avdelingene, 40 av dem i fjellene ved Vassfaret. Kommunikasjonen med England skjedde via kodemelinger på radio, og Bjørke ble brukt som base og kurssted for Milorg.

 


Bjørke i Vassfaret

 

Godt samarbeid
Det er Vassfaropplevelser, Bagn Bygdesamling og Sør-Aurdal kommune som står bak minneplaten som ble avduket og utstillingen som ble åpnet på Bjørke lørdag. Mange tilreisende hadde funnet veien til arrangementet som ble ledet av ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland.


– Det vi i dag symboliserer fra Ringerike, Flå og Sør-Aurdal, er det fellesskapet som trengtes for å organisere og motivere til en forsvarsstyrke for noe de trodde på og var sikre på var rett, sa ordføreren.

  • Les ordførerens velkomsthilsen her.

Bragder ble utført
Brigader Henning A. Frantzen fra Forsvarsdepartementet holdt tale, hilste fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og avduket minneplaten som nå er plassert i oppkjørselen til Bjørke.

– Viktige handlinger ble utført av mennesker som var villige til å risikere livet. Bragder ble utført. Helter ble skapt. Men, mange ble arrestert. Flere ble såret. Noen ga sitt eget liv, sa Franzen, som uttrykte håp om at ungdommen må få innsikt i historien om base Elg og virksomheten som var knyttet til den.

  • Her er brigaderens tale.


Else Merethe Strande og Ole-Magnus Strande (til høyre) er etterkommere
etter generalmajor Paul Strande.

 

Hemmelighold
– Deltakelse i motstandsarbeidet måtte helst foregå slik at familie eller naboer ikke  fikk mistanke. Det må ha vært svært krevende, kanskje særlig der familiemedlemmer eller slektninger kunne ha ulik politisk oppfatning og syn på okkupasjonen, sa skogbrukssjef Magne Akervold fra Flå i sin hilsen.


– I kommunen vår vet jeg om et tilfelle der faren var innmeldt i NS, og sønnen som bodde i samme huset, var ivrig HS-mann. Jeg undres hva de pratet om ved kveldsmaten i det huset.

  • Her kan du lese Akervolds innlegg.


Magne Akervold


Utstillingen
Vidar Gjestemoen og Gunnar Grøv fikk æren av å klippe snoren og på den måten åpne utstillingen på Bjørke. Grøv er etterkommer av den første lokale sjefen på base Elg i Vassfaret, og Vidar sin far, Sverre, var også en del av troppen.


En god del av det som er utstilt på Bjørke, er i privat eie lokalt, men mye er også utlånt bra Bagn bygdesamling.

 

 

Samarbeid på tvers av dalfører
Initiativtaker Bjarne Berg uttrykte tilfredshet både med det samarbeidspartene hadde fått til og selve arrangementet. – Det er flott at Valdres og Hallingdal kan samarbeide. Nok en gang er veger som er stengt med bom, åpnet for at vi skal kunne få en møteplass der vi har en felles historie.

 


Brigader Henning A. Frantzen og Kristian Bergsund

 

Ordfører Kåre Helland
 

 


Etter avdkukingen sang vi nasjonalsangen.

 


Inger Stensrud sammen med barnebarnet til Berte Skrukkefyllhaugen, Birgit Listøen

 

 

 

 

 

 

 


Paul Strande, som ledet base Elg, ble generalmajor etter krigen.

 


Bjarne Berg (Vassfaropplevelser), Kristian Bergsund (Bagn bygdesamling),
Stig Solbrekken (planavdeling i Sør-Aurdal kommune og Kåre Helland (ordfører)

 


Hovedhuset på Bjørke