Sist oppdatert: 30.11.2015 18:39

Kjære nyvalgte kommunestyrerepresentanter – vern av strandsonen er ikke bare viktig på sørlandskysten

Vi som har hytte på fjellet er like glad i strendene på fjellvannet som sørlandsboerne er i sine strender, og vi bruker dem mye. Vi fisker, bader, og henter av og til en bøtte med vann.

I forslaget til den nye Kommunedelplanen for Teinvassåsen, lå det inne et område for parkering i nettopp strandsonen mellom Teinvassåsvegen og Flåtavatnet. Når denne strandsonen stort sett kun er 0-30 meter fra vannkanten til veien, så sier det seg selv at det er vanskelig å få til parkeringsplass uten å fylle helt ut i vannkanten. Akkurat dette området er det eneste tilgjengelige stedet for bading, fisking og henting av vann, og har vært brukt til dette så lenge det har vært hytter i området – i om lag 60 år. Det er den eneste badeplassen på denne delen av Teinvassåsen

Dette ble anført både i Fylkesmannens merknad til planen, og i hytteeiernes protest, og parkeringen ble tatt ut av planen. Av en eller annen grunn tok Formannskapet strandsonen ved Flåtavatnet inn i planen igjen som parkeringsplass. Hvorfor?
Den foreslåtte P-plassen ligger ikke ved løypenettet eller ved turstiene. Den er uoversiktlig og dårlig egnet for inn- og utkjøring, og det blir vanskelig for barnefamilier, mosjonister og andre skigåere å komme seg trafikksikkert til de flotte oppkjørte skiløypene. Så hvorfor?
Det er identifisert flere andre mulige parkeringsplasser i området som alle ligger bedre til,- alle godt utenfor strandsonen – og bedre til i forhold til løypenettet. Snakk med lokalkjente folk, for eksempel veilaget.
En idyllisk plass ved Flåtavatnet blir ødelagt hvis parkeringsplassen blir en realitet, og alle vi som bruker vannet ber dere: Vern om strandsonen – også i fjellet!

Kommunedelplanen skal opp i Kommunestyret i midten av desember. Behovet for parkeringsplass for skifolket er vi helt sikre på at det finnes gode løsninger for, men her må man ta seg tiden til å utrede plassering av ny parkeringsplass som del av neste fase.

Fjellhilsen fra
Kirsti Ingebricson Røtzer
Ann- Elise Wiegels
Silje F. Nilsson
-hytteeiere ved Flåtavatn-