Sist oppdatert: 18.12.2015 23:24

Vil ha midler til kompetanseheving

  ARNE HEIMESTØL
Ett av kriteriene på sunn kommuneøkonomi er at det avsettes minimum 3 % av faste lønnskostnader til kompetanseheving. I vedtatt budsjett for 2016 er det avsatt 0,7 %.

På vegne av H, KrF, TPK og Frp fremmet Elling Fekjær følgende forslag til merknad i kommunestyret torsdag 17.12.:

Skal Sør-Aurdal til enhver tid gi sine innbyggere tjenester/tilbud av høy kvalitet, må kommunen legge til rette for å gi sine ansatte kompetanseheving. Det skal arbeides aktivt for å finne/søke eksternt om midler til kompetanseutvikling, som helst skal utgjøre minimum 3 % av totale lønnskostnader.

Merknaden ble enstemmig vedtatt.