Sist oppdatert: 03.12.2015 06:06

Kommunesammen-slåing

GRO SKINNINGSRUD

Etter at jeg var på åpent folkemøte i Begnadalen mandag ang. kommunesammenslåing, må jeg si jeg undrer meg veldig. Det var lite folk, og de aller fleste som var der var politikere. Jeg telte til 4-5 personer under 40 år.

Er ikke dette noe som engasjerer oss i Sør-Aurdal kommune?

På kommunen sin hjemmeside er det nå lagt ut en innbyggerundersøkelse om denne saken. Det er også sendt ut brev til alle innbyggere over 18 år.

Fristen for å svare er 6.12.15. Jeg oppfordrer alle til å svare. Gi også politikerne våre en tilbakemelding om hva dere tenker i forhold til dette. Endelig avgjørelse skal tas allerede innen juni 2016. Det går fort!

  • Her er spørreundersøkelsen.