Sist oppdatert: 03.12.2015 17:44

Fekjær psykiatriske senter får støtte

 

ARNE HEIMESTØL

Helsedirektoratet har bevilget 800 000 kroner i tilskudd til et metode-utviklingsprosjekt for fysisk aktivitet.

 

 

Tilskuddet skal dekke utgifter til aktiviteter som styrker kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Midlene kan brukes til lønn, fagutvikling og forskning.
 

Det hadde kommet inn 18 søknader på en budsjettpost som rommer 2 millioner kroner.

 

Nasjonalt kompetansemiljø
Fekjær setter seg som mål å bli et nasjonalt kompetansemiljø for fysisk aktivitet og friluftsliv innen rus- og psykiatribehandlingen.


Første fase

– Vi har innledet samarbeid med Norges idrettshøgskole, Modum Bad, Høgskolen i Telemark, Beitostølen helsesportssenter og Sykehuset innlandet forteller assisterende enhetsleder Gunnar Fossholt. – Prosjektet er første fase i en langsiktig satsing.