Sist oppdatert: 07.12.2015 06:32

Visitasgudstjeneste i Bagn

 

ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Søndag 6.12. avsluttet biskop Solveig Fiske sin visitas i Sør-Aurdal.

  • Les utfordringene biskopene ga fellesråd og menighetsråd i Sør-Aurdal.

– I løpet av 6-12 måneder vil prosten og Kenneth Hansen fra bispekontoret komme tilbake for å høre hvordan vi har jobbet med utfordringene, sier kirkeverge Liv Barbro Veimodet.

 

– Biskopen var generelt fornøyd med tilstanden hos hos. Hun berømmet ryddige og rene kirker og kirkebygg. Kirkegårdene var godt stelt, og det meste var slik det skal være.

 


Prosesjon - speiderne i Bagn

 

 

 

 

 

 

 


Speiderne bidro med sang

 

 

 


Biskopen holdt preken

 


De ti bud med forklaring. Lystenning for hvert bud.

 

 


Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre sanglag
Musikk ved Ole Kristian Nyhagen og Anders Løberg

 

 


Speiderne

 

 

 


Kirkeverge Liv Barbro Veimodet

 

Trosopplæringsmedarbeider Helena Wright
 

 


Samling i Bagn bedehus

 


Biskopen takket de som var involvert i visitasen.

 


Kaffe og kake

 


Biskop og prost
 


 

 


Prosten takket for maten

 


Kjøkkengjengen fikk også takk

 


Biskopen fikk modell av Hedalsmadonnaen