Sist oppdatert: 08.12.2015 06:35

Ikke asylmottak på Solheimen

  ARNE HEIMESTØL
– Vi ønsker å bruke Solheimen Konferansehotell til egne aktiviteter og utleie til for eksempel konfirmasjoner, minnesamvær, brylluper, jubileer og bedriftsarrangement, sier daglig leder
Kari Skoklefald.

Flere har vært i kontakt med eierne av Solheimen. Noen har til og med ønsket å kjøpe stedet. Nå ønsker Skoklefald å gjøre det klart for både for innbyggerne i Hedalen og andre at det ikke er aktuelt verken å selge eller å bruke stedet som asylmottak.

– Vi har gjennomført store oppussingsarbeider. Blant annet har vi oppgradert flere rom, byttet hele det elektriske anlegget og skiftet ut alle sengene. Stedet er likevel ikke dimensjonert for å ha mange mennesker boende der i lange perioder. En viktig grunn til det er sanitæranlegget.

Skotlefald driver også Ås Avlastingshjem. I perioder benytter brukerne av dette stedet Solheimen. Avlastningshjemmet er et tilbud til mennesker som av ulike årsaker ikke er i stand til å bo alene. Dette stedet har døgnkontinuerlig bemanning med sykepleiere, hjelpepleiere, fast tilsynslege, pedagoger og annet kompetent personale.