Sist oppdatert: 08.12.2015 20:21

Storkommune i Valdres likevel?

  ARNE HEIMESTØL
Ordførerne i Etnedal, Vestre Slidre og Øystre har blitt enige om å arbeide for at fire Valdres-kommuner skal slå seg sammen
.
  • Her er fordelingsavtalen de tre ordførerne har kommet fram til.

Toget har ikke gått for Sør-Aurdal
– Vi tar til etterretning at noen gjør et utredningsarbeid for å posisjonere seg til eventuelle forhandlinger, sier rådmann Erland Odden. – Vi oppfatter ikke på noen måte at toget har gått, vi har gjennomført en felles prosess i alle Valdres-kommunene som kommunestyrene nå skal legge til grunn for hvordan den enkelte kommune vil vurdere sin deltakelse framover. 

Rådmannen forventer at det gode samarbeidet fortsatt ligger i bunnen for dette, og tar dette med ro inntil en ser behandlingen i alle kommunestyrene i desember.

– Vi foretrekker åpne og ryddige prosesser på et område som angår alle kommunene, og i forhold til bl.a. etablerte interkommunale samarbeidsområder er det en forutsetning at kommunene forhandler som likeverdige parter.

Ordfører Kåre Helland fikk en travel tirsdag på fylkestingsmøtet. Flere ville ha kommentarer og gi innspill til den overraskende vendingen kommunesammen-slåingsprosessen har tatt. – Sør-Aurdal kommune har ikke trukket seg fra kommunesamarbeid i Valdres. Vi ønsker å fortsette prosessen vi er inne i, og har takket nei til å delta i en lukket prosess.

Reagerer
Det er vanskelig å bygge tillit i Valdres når de tre ordførerne kommer med slike utspill, sier ordfører Vidar Eltun (Ap) i Vang. Han minner om at ordføreren i Øystre Slidre for kort tid siden sa at kommunesammenslåingsprosessen i Valdres var død.

– Jeg fikk ikke invitasjon til å delta i drøftingene som nå er gjennomført, men legger til at jeg er tilhenger av åpne prosesser.

Eltun forteller at kommunestyret i Vang nå skal si ja eller nei til å fortsette kommune-sammenslåingsarbeidet. Resultatet i en rådgivende folkeavstemning var å si nei, og det tror Eltun kommunestyret følger opp.

– Hvis det viser seg at kommunestyrer i andre kommuner sier ja, må vi vurdere saken på nytt. Han legger til at arbeidet de tre ordførerne nå har gjort, skulle ha vært utført etter at kommunestyrene i Valdres har sagt sitt.

Kan skape forvirring
Oppslaget på nettsiden til avisa Valdres i dag kan skape forvirring, sier leder i Sør-Aurdal Arbeiderparti, Svein Bakke. – Tre kommuner har inngått en gjensidig avtale om å støtte hverandre i prosessen om fordeling av kommunale tjenester i en eventuell storkommune. Dette til tross for den pågående prosessen som er brei og framfor alt helt åpen. Til og med verv i forhandlingene er fordelt. Jeg har ikke vært involvert i  eller kjent til forhandlingene.

Jeg ser på dette som å kjøre prosessen inn på et blindspor. Alt arbeid med kommunesammenslåing til en Valdres-kommunen har vært en åpen og inkluderende prosess, der alle seks kommunene har vært likeverdige partnere. La prosessen gå slik den har gjort! Blir vi enige om en storkommune, bretter vi opp ermene og lager en arena der innbyggeren er hovedpersonene i kommunen. Det er dette som avgjør plassering av tjenester, ikke oppbygging av gamle kommuner inne i en ny.