Sist oppdatert: 09.02.2015 17:42

Trekker tilbake sak om samarbeid

 

ARNE HEIMESTØL
Sist onsdag publiserte vi denne saken som var lagt ut på sakslisten for Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  i Ringerike den 11.2.

I en e-post til Hedalen.no skriver kommunalsjef for skole og kultur, Magnar Ågotnes dette:

Saksframlegget det vises til, skulle ikke vært med på sakslisten til Hovedkomiteen for oppvekst og kultur den 11.02.

Vi beklager dette. Denne saken ble behandlet her i desember, som en muntlig orienteringssak.

Ut fra egne vedtak og de alternativer Sør-Aurdal da jobbet med, ble det gitt disse signalene:

  • Det kan samarbeides om elever på barnetrinnet, men det må være et barnetrinn på Nes – elever fra Sør-Aurdal er velkommen dit.
     

  • Ungdomstrinn kan det og samarbeides om mellom Ringerike og deler av Sør-Aurdal. Beliggenhet kan være Nes eller Hedalen.