Sist oppdatert: 12.02.2015 19:33

Follum tømmerterminal åpnet

 

Follum tømmerterminal ble offisielt åpnet onsdag. Nå kan tømmer fraktes både til og fra Follum med tog.

Ordfører Kjell B. Hansen, assistert av styreleder Olav Breivik i Viken Skog og Helge Nordby fra Fylkesmannen, klippet snoren for den nye tømmerterminalen.
Første tog gikk fullastet med tømmer til Saugbrugs i Halden i 22.30-tiden onsdag kveld.

Gikk bedre enn fryktet
– Heldigvis gikk det ikke som vi i verste fall fryktet for 1,5–2 år siden, sier skogbrukssjef Arild Haglund.

– Så vidt jeg husker, skisserte jeg tre alternative scenarioer. Utviklinga for skogbruket så langt er nærmest det optimistiske scenarioet, dog med klare ulikheter. Det har slett ikke blitt noe «bedre tider» for den massevirkeforbrukende industri i Europa. Imidlertid har man etablert ei effektiv transportløype for det massevirket som må ut av regionen. Langt på veg kompenserer for det handikappet som oppstod ved særlig Follumnedleggelsen.

Haglund legger til at trelastmarkedet har holdt seg bedre oppe enn man fryktet for to år siden, og det har bidratt mye til å opprettholde «motorkraft» i denne omstillingsfasen.

Roser Begna Bruk
– For oss i Sør-Aurdal er det ekstra viktig at Begna Bruk har klart seg bedre enn fryktet. De har klart å kompensere for kraftig økte flistransportkostnader ved effektivisering av sin produksjon. Det er ekstremt dyktig det som Begna Bruk har utrettet i denne ekstra utfordrende perioden, og viser at de til fulle fortjente prisen som «Årets bedrift i Valdres 2012»!

Positivt for Valdres tømmer
– Dette er positivt for oss som driver med tømmertransport også, sier Einar Bruskerud, daglig leder Valdres tømmer. – Vi har sett fram til at denne løsningen skulle komme.

Det blir ikke noen nedgang i tømmertransporten. Togene kjører til Halden og Sverige. Valdres tømmer kjører til Follum, Stange, Begna Bruk og noen andre destinasjoner. Sju egne biler + én innleid har fullt opp med arbeid, og virksomheten sysselsetter 11 personer. Bilene kjører skift, slik at de i snitt er i drift 20 timer per døgn.