Sist oppdatert: 15.02.2015 08:35

Temadag i matematikk

 

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL

Det begynner nesten å bli en tradisjon at første uka i februar, er det matematikkdag på skolen. I år var datoen torsdag 5.2.
 

Dagen gikk fort, med mye aktivitet og mange blide ansikter. Det er tiendeklassinger som er gruppeledere. Elevene blir delt inn i ti aldersblanda grupper, og så blir disse sendt rundt på skolen til forskjellige stasjoner.


Det er et mål at elevene skal bli kjent med hverandre på tvers av klassetrinn, oppleve samarbeid og gruppeaktiviteter og gjennom det bli bedre i matematikkfaget.
 

I år var temaene symmetri, hoderegning, multiplikasjons- og divisjons-bingo, en datastasjon der de eldste elevene ble introdusert for et nytt verktøy, Geogebra og en aktivitetsstasjon rundt i gymnastikksalen der det bl. a. var anledning til å røre litt på seg i tilknyting til oppgavene.
 

At det er populært med en annerledes dag av og til, sier kanskje bildene litt om?