Sist oppdatert: 20.02.2015 06:19

Hedalen barne- og ungdomsskole trues av nedleggelse

 

ROY MYRLAND
Administrativ arbeidsgruppe i Sør-Aurdal kommune ser som en mulighet å frakte seksåringer tre timer (ca. 10 mil) hver skoledag til og fra sentralskole.

De tror på seier for bygda og den viktige ti-trinns skolen som er "hjertet" i lokalsamfunnet. – Blir skolen borte, dør bygda, sier Arne Heimestøl (redaktør i Hedalen.no og leder av foreningen Hedalen Skoles Venner) og Vegard Vestrom (leder av Hedalen bygdeutvalg).

 

Søndag 22. februar blir det møte på barne- og ungdomsskolen i Hedalen. På programmet står bl.a. gjennomgang av høringsuttalelsen fra Hedalen bygdeutvalg angående «driftstilpasning skole».