Sist oppdatert: 26.02.2015 20:40

Fiber ferdig til Fekjær, skolen og Hallum

 

ARNE HEIMESTØL
Dette vil gi vesentlig bedre internettforbindelse for mange
.

For et par dager siden ble Hallum sentral sør i bygda koblet til fibernettet. Dette gjør at flaskehalsen som radionettet inn til bygda har representert, er historie.

Erling Aronsveen i Eidsiva bredbånd opplyser at radioforbindelsen fra Hallum til Hedalen sentral skal oppgraderes. Dette vil bety at de to telefonsentralene vil ha tilnærmet samme kapasitet.

Oppgradere?
Mange har ADSL via telefonlinje. Nå er det mulig å oppgradere nedlastings- og opplastingshastigheten. To brukere, som bor mellom 2 og 3 km fra sentralen, har nå fått nedlastingshastighet på 10 mbit og opplasting på 0,7. Flere har fram til nå måttet høye seg med nettfart på 2–4 mbit på nedlasting.

Fremdeles vil det ligge en begrensning i linjenettet. Jo lenger en er fra sentralen, jo dårligere kan linja være. Det er likevel smart å ta kontakt med Eidsiva for å undersøke mulighetene for bedre nettfart.

  •  Du kan melde inn ønske om oppgradering her.

Stor glede på Fekjær psykiatriske senter
– Fekjær psykiatriske senter har i over et år gjort forberedelser til fiberbredbånd, forteller Gunnar Fossholt. – Det er blant annet lagt fiber til alle enheter ved døgnenheten, Fekjærtunet, poliklinikken og Taranplassen.

 


 

Fremre rekke fra venstre: Vibeke Finøen Amundsen, Anne Marie Gabrielsen, Hege Veisene (sykepleierstudent), Berit Perlestenbakken Bakre rekke fra venstre: Gunnar Fossholt, Tor Anders Perlestenbakken, Bjarne Berg, Morten Skogly, Elling Fekjær

 

– Det var derfor en viktig milepæl da man i dag for første gang kunne ta i bruk det trådløse spredenettet med fiberhastighet.

 

Innen påske vil Fekjær også komme over på den nye IKT-plattformen til Sykehuset Innlandet. Den rulles ut ved alle sykehusenheter i Hedmark og Oppland i disse dager.

 

Sykehuset Innlandet har derfor også bedt om løpende oppdatering fra Eidsiva om progresjonen i arbeidet med fiberutbyggingen i Hedalen. Med ny IKT plattform på plass vil Fekjær virkelig nyte godt av fiberhastighet ved bruk av ulik programvare i plattformen, men også ved videokonferanse og annen benyttelse av fiberhastigheten.

 

For Fekjær er det også svært gledelig at man i så stor grad har kunnet bidra til at Eidsiva har prioritert fiberutbygging i Hedalen. Vi vil fortsatt bidra for å kunne nå målsettingen om fiberutbygging i hele bygda.

 

Skolen
Erling Aronsveen opplyser at fiberoppkobling til skolen er ferdigmeldt til IKT Valdres. Dermed kan elever og lærere se fram til større nettfart på skolen også.