Sist oppdatert: 27.02.2015 06:43

Bagn IL støtter ikke sentralskole

– Å etablere en skolestruktur som medfører at flere barn må kjøres til skolen i stedet for å kunne gå/sykle, mener vi er en kortsiktig tankegang, som dessuten uttrykker at økonomiske hensyn veier tyngre enn helsemessige og sosiale. Som idrettslag kan vi ikke uten videre godta en slik prioritering, skriver Bagn idrettslag.

 

Når det gjelder erstatning av C-blokka på SAUS, kan det se ut til at Bagn IL til dels har sammenfallende synspunkter med Hedalen bygdeutvalg.