Sist oppdatert: 07.02.2015 17:23

Årsrevyen 2016

OLAV KRISTIAN HUSEBY
Etter noen litt «slakke» år er det igjen full fart i Sør Aurdal. Oppsvingen sør i dalen har også smittet over på de andre kommunene, som er i ferd med å bli storkommunen Valdres. Fjorårets valg ga oss flere dyktige politikere, som har vist evne til å se fremover. De har kommet godt i gang med å utvikle Sør-Aurdal til en attraktiv bo- og næringskommune.

Begna Bruk har fått flere nabobedrifter, og det fylles opp med ny industri på Begnamoen. De fine områdene innover i Buvassfaret er ikke bare skog og arbeidsplasser, men fine jaktområder og friluftsområder for alle de som er flyttet til Begnadalen de senere årene.

I Hedalen har Hedda Hytter ansatt flere medarbeidere, noe som har ført til tilflytting til bygda. Flere bruk som lenge har stått tomme, er nå preget av barnelatter og spirende kjøkkenhager.

Boligfeltet rundt Hedalen skole er utvidet, og flere nye hus er i ferd med å bli bygget der. Nærheten til skole, barnehage, butikker og idrettsanlegg gjør området spesielt attraktivt for barnefamilier.

Hedølene gleder seg sammen med hytteinnbyggerne til utbedringen av Hedalsvegen er ferdig til sommeren 2017. Den nye vegen over Jevnlismyra ble bra, og det lover godt for fylkesvei 243.

Garthus er kommunens geografiske midtpunkt, og ved campingplassen er det satset friskt på det nye vassdragssenteret som har gitt økt aktivitet rundt Begna elv. Begnadalen er det første en turist møter i Valdres, og her det mye som kan friste en langveisfarende turist. Det nye elvehotellet skal stå ferdig til neste sommer.

Briskebyen er blitt en populær forstad til Bagn, og de nye boligfeltene med romslige tomter er meget populære, og det bygges om kapp med de som har startet byggingen i Saudalen på Bagn.

På Bagn er skolen i ferd med å bli rustet opp. Til våren 2017 åpner erstatningen etter C-blokka med nytt svømmebasseng, kombinert gymsal og kultursal og flere klasserom som skal ta i mot det økende elevantallet ved Bagn skole.

Øvre delen av Bagn sentrum har fått noen nye butikker etter det ble dannet flere nye firmaer i kontorfellesskapet på Sliperiet.  Bagn idrettslag har arrangert flere hopprenn i Haugakollen og St. Hansfesten ble i år en stor suksess, med tilreisende fra hele Valdres. Dette har gitt laget god økonomi, og Bagnshallen er snart en realitet.

Reinli er blitt et meget populært boligområde. Mye sol og strålende utsikt gir rift om de nye tomtene. Nærheten til den flotte barnehagen, skisenteret i Stavedalen og fjellet er nå heller ikke noe minus. Når vegen gjennom Liagrenda snart er oppgradert ser Reinlingene frem til en bedre arbeidsveg til Fagernes og Leira.

Leirskogen er som før strategisk plassert mellom Valdres og Land, og gir beboerne store valgmuligheter når de søker arbeid. Solrike eiendommer og den fine lysløypa er noe de virkelig kan glede seg over.

At befolkningsnedgangen ble snudd til vekst på så kort tid, ville kun de største optimistene spådd i 2014, men kommunen har taklet veksten bra, og en undersøkelse viser at de nye innbyggerne har blitt godt mottatt og de nye bedriftene har fått stor drahjelp av eksisterende næringsliv. Den tradisjonelle ungdomsfesten 2. dag jul, satt også i år ny rekord, og vi ser at flere unge etter endt utdanning satser på en framtid i Valdres.