Sist oppdatert: 11.01.2015 22:18

Skole 1–10

 

VEGARD VESTROM 

Over 120 bygdefolk møtte søndag opp til møte om fremtidig skolestruktur i Sør-Aurdal kommune. Tema var sentralskolerapporten som nå er på høring.

 

Det var bred enighet om at bygdefolket vil ha skole 1-10 i Hedalen også i framtida.

 

Bygdeutvalget takker for engasjement og nyttige bidrag i prosessen som nå starter med å skrive høringssvar. Høringssvaret vil bli løpende diskutert med lag, foreninger og næringsliv i bygda fram mot høringsfristen, og vil bli tilgjengelig på Hedalen.no den 23. februar.