Sist oppdatert: 14.01.2015 06:40

«Driftstilpasning skole», hva er hensikten?

NILS GARLI
Jeg har ikke hatt for vane å blande meg bort i de politiske prosesser, men når dokumentet «Driftstilpasning skole» kom på banen, begynte jeg å lure. Hva er hensikten med det?

Etter å ha skummet gjennom dokumentets 59 sider, har jeg på følelsen at tittelen heller burde vært noe slikt som: «Hvordan kan kommunen rasere skoler i Sør-Aurdal for å få råd til kulturhus og idrettshall?».

Hva er det som gjør kulturhus og idrettshall så viktige at en vil rasere skoler og bygdemilø? Jeg mener at hvis kulturhus og idrettshall skal prioriteres så høyt, så må det begrunnes med at det er viktigere enn hvordan barn og barnefamilier har det.

Siden jeg er hedøl, vil jeg først og fremst se på konsekvensene for Hedalen, siden Hedalen på grunn av geografi får de største negative konsekvensene av en sentralskole i et annet dalføre.

Hvis en ser på nytten av kulturhus og idrettshall på Bagn eller Garthus, så vil det for noen ha en viss verdi. Men det er noe de aller færreste i kommunen ville bruke mer enn noen få ganger per år – i alle fall de som bor i Hedalen.  Kulturhus og idrettshall kan jeg trygt si at det er ytterst få i bygda vår som vil prioritere på bekostning av å ha skolen her.

Når det gjelder skole, vil det berøre alle familiens medlemmer minst 5 dager hver uke i skoleåret hvis de har barn i skolepliktig alder. Alle skolebarn må til og fra skolen hver virkedag.

For de fleste vil det være best å kunne gå til og fra skolen, men hvis en må kjøre, bør denne kjøreturen være kortest mulig, og med pålitelige rutetider. Å krysse «Åsen» og kjøre «Beindalsbakka» er for det første ubehagelig for dem som har lett for å bli bilsyke, og på vinterføre kan det også være nokså utrygt. Det fører til at en må legge inn større slingringsmonn for å kunne holde ruta slik at alle kommer fram tidsnok.

Dette fører til at reisevegen blir lang og utrivelig for barna hvis de må krysse «Åsen». Alle skolebarn i Hedalen får hver dag denne ekstra utfordringen hvis skolen legges ned.

Hvis elevene må reise helt til Bagn, må barna fra Hedalen regne minst 2-3 timer hver dag til reise og venting. Dette fører til at de blir mer slitne, og at det blir mindre fritid til leik, andre aktiviteter og  sosialt samvær. Det fører i alle fall ikke til at de får et bedre kulturtilbud eller idrettsmiljø om de på toppen skulle reise til Bagn igjen til slike aktiviteter på kvelden!

Det er også en rekke andre mentale og praktiske problemer for familier som må forholde seg til at barna er langt fra hjemmet, og at de er avhengige av slitsom transport i all slags vær og føre og kanskje usikre rutetider.

Så det er ikke bare barna det går utover. De unge familiene som har etablert seg, eller som tenker å bosette seg i Hedalen, ønsker ikke å utsette ungene og familiene sine for dette. De vil da se etter andre muligheter andre steder. Dermed vil en nedleggelse av skolen i Hedalen med stor sikkerhet bety større fraflytting og mindre tilflytting. Kanskje til og med noen av besteforeldregenerasjonen flytter etter barnebarna ut av kommunen.

Synkende folketall vil igjen føre til nye negative ringvirkninger for næringslivet og for folk flest. Det vil bli mindre og mindre attraktivt å bo i Hedalen. En kan da garantere at skatteinngangen fra bygda blir sterkt redusert i årene framover. Dette er det ikke tatt høyde for i de mange økonomiske betraktningene i rapporten.

Per i dag er Hedalen en livskraftig bygd med enestående mye samhold og tiltaksvilje, blomstrende kultur- og foreningsliv og en fin natur. Skolen er «limet» i bygda. Vi har allerede en sentralskole for bygda - og den fungerer utmerket! En «sentralskole» på Bagn eller Garthus vil være svært usentralt for oss!

Jeg kan ikke skjønne annet enn hvis en ønsker befolkningens beste i Sør-Aurdal, så skrinlegger eller reduserer en ambisjonene om kulturhus og/eller idrettshall og ser da om en har råd til beholde skolene – i alle fall den i Hedalen.

Kjære politikere! Når dere skal bruke «Driftstilpasning skole» som grunnlag for å bestemme skolestruktur i Sør-Aurdal, så husk:

  • Det er ikke alt som kan måles i kroner og øre!

  • Det er stor usikkerhet forbundet med mange av de økonomiske betraktningene i rapporten!

  • Tenk på barnas beste!

  • Tenk på hva en skole har å bety i en bygd som Hedalen også utenom skoletiden!

  • Dere kan være sikre på at dere har hedølene med dere om dere stemmer for at HEBU skal bestå med klasse 1-10!