Sist oppdatert: 20.01.2015 20:01

Utkast til høringssvar

 

VEGARD VESTROM, HEDALEN BYGDEUTVALG
Samtlige lag, foreninger og næringsaktører i Hedalen,- liten som stor, inviteres av Hedalen bygdeutvalg til møte på Nordre lokalet kl. 18.00, søndag 25. januar.

I møtet vil bygdeutvalgets utkast til høringssvar på forslaget om å etablere sentralskole i Sør Aurdal bli drøftet.

Vi ber de inviterte prioritere dette møtet som er svært viktig for bygdesamfunnet vårt. Vennligst send din e-postadresse til bygdeutvalget@hedalen.no, utkast til rapport blir distribuert til disse e-postadressene. Styret