Sist oppdatert: 23.01.2015 18:07

Viktigere enn økonomi

SIRI RUUD, BÆRUM
Jeg ønsker å sende noen ord til alle som er ansvarlige for barnas oppvekst og utvikling i Sør- Aurdal. Nå har jeg blitt pensjonist etter å ha vært lærer i barne- og ungdomsskolen i 45 år, og pussig nok, to av disse årene i Hedalen. Det vil si at jeg har sett hva skolen betyr for et barn, for foreldre og for et lokalsamfunn.

Vi har alle minner fra vår egen skoletid, gode minner og noen mindre gode. Vi vet alle at skolen er noe mye mer enn den bygningen som huser alle elevene og lærerne. Skole skaper samhold og vennskap og bånd som blir viktige for oss resten av livet.

Skole er synonymt med tilhørighet og nærhet til lokalmiljøet og hjemmet, slik skolen er i  en liten bygd der alle kjenner alle. Skolen er hjemmets forlengelse.

Skole er mye mer enn å lære alfabetet og gangetabellen. Skolen er den viktigste miljøfaktoren i tillegg til hjemmet for
de barna som nå kanskje skal rykkes opp fra det miljøet de  kjenner og som de er glad i. Bagn barne-og ungdomsskole er helt sikkert et godt undervisningssted for elever fra Hedalen og Begndalen. Men en skole er så uendelig mye mer enn et undervisningssted. Hva med den tryggheten og samhørigheten som barna i Hedalen og Begnadalen i dag
opplever?

Det er svært vanskelig å flytte trygghet og nærhet. Hedalen barne-og ungdomsskole er en veldig viktig del av lokalmiljøet i bygda. Hvis skolen flyttes til Bagn, vil dette lokalmiljøet bli ødelagt. Hvorfor? Jo, det er enkelt å forstå for en som kjenner til hvordan en skole fungerer i et lite bygdemiljø der alle, store og små, unge som gamle har et personlig forhold til skolen sin og et personlig forhold til alle de menneskene som er knyttet til aktiviteter som skjer på skolen.

Jeg skal ikke kommentere lengden på skoleveien som ligger i forslaget, heller ikke hvilke store ringvirkninger skoleplanen får for arbeidsplasser, næringsliv, flytteplaner m.m. som kommer til å forandre mesteparten av dagliglivet i Hedalen. Jeg vil heller konsentrere meg om hvilke konsekvenser denne nye skoleplanen vil føre til for alle elevene som dette til syvende og sist handler om. Når økonomi settes opp mot den svakeste gruppen i samfunnet vårt, nemlig barna, så er det nesten alltid barna som er taperne. Denne planen kan ikke vedtaes hvis politikerne tenker
gjennom hva det er som settes på spill. Dette er en alt for stor sjanse å ta. Det finnes viktigere ting her i livet enn kun økonomi.