Sist oppdatert: 24.01.2015 18:28

Opplandsarkivet på Bautahaugen Samlinger

 

JAHN BØRE JAHNSEN
Opplandsarkivet på Bautahaugen er åpent torsdag 5. februar kl. 15 – 18 for innlevering av gamle protokoller, papirer, bilder m.m. fra Hedalen for sikker oppbevaring. Arkivar Jahn Børe Jahnsen fra Valdres Folkemuseum vil være til stede.

Hvor er de gamle protokollene?
Det er ofte foreninger skal jubilere og man spør: ”Hvor er de gamle protokollene?” Da må man ut på bygda og lete hos tidligere ledere og styremedlemmer. Kanskje finner man protokollene, kanskje ikke. Arkivfolk pleier å si at ”Den beste måte en forening blir glemt på, er at siste formann beholder alt”. Når arvingene skal rydde, blir ofte gamle protokoller og papirer kastet eller brent. Det samme kan gjelde personarkiv, gardsarkiv, institusjons- eller bedriftsarkiv.

Sikker og fagmessig arkivering
Opplandsarkivet tilbyr brannsikker og gratis oppbevaring av arkivene. Ikke bare nedlagte, men også oppegående foreninger kan levere inn arkivsaker her. Ved innlevering får man kvittering. Arkivsaker kan lånes ut mot kvittering. Arkivaren ordner arkivene fagmessig i arkivbokser og skriver arkivlister.

Klausulering
Arkiver med personopplysninger som ikke bør komme ”på bygda”, blir klausulert, det vil si unntatt offentlighet. Om noen ønsker å se på klausulerte arkiver, for eksempel til forskning, må det søkes skriftlig med begrunnelse.

Museet sender søknaden til familie eller etterkommere som tar avgjørelsen. Finnes det ikke familie eller etterkommere, vurderer museet søknaden alene. Vi er svært restriktive inntil den lovbestemte tidsfrist er utløpt. Personarkiver som ikke er ordnet, klausuleres til arbeidet er ferdig. Deretter vurderes fortsatt klausulering. Arkivfolk har taushetsplikt.
Velkommen!