Sist oppdatert: 26.01.2015 19:57

Lions Club Vassfaret

 

OLAF ØDEGAARD
Etter snart 40 års virksomhet har lionsklubben med det klingende navnet LC Vassfaret (stiftet 1976), blitt kjent for de aller fleste i Sør-Aurdal og på Nes. Så å si alle ungdommer mellom 12 og 48 år i dette distriktet, har gjennom den årlige Vassfar-turen stiftet bekjentskap med lionsklubben.

Selv om klubben, og mange av klubbens medlemmer begynner å komme
opp i en respektabel alder, er entusiasmen til å gi en hjelpende hånd til
dem som trenger det, like stor i dag som for 40 år siden.

Gjennom vårt årlige julelotteri, salg av Vassfarkalenderen, julenek og
vedsalg, har vi hatt muligheten til å gi et bidrag til aktiviteter, spesielt
m.h.t ungdom og eldre i vårt distrikt.

Nytt fra og med året 2014 er salg av plastbøtter med strøsingel, til bruk
for dem som havner ut på glattisen. Dette er å få kjøpt i nærbutikkene,
bensinstasjoner og selvbetjeningskasser ved enkelte veibommer.

Årets julesalg blei en suksess! Veldig mange kjøpte lodd, og ganske
mange vant fine gevinster. Takk til alle som hjalp til å selge lodd, og
takk til alle som kjøpte lodd!

Mange elever ved skolene i bygdene våre har vært behjelpelige med å
selge Vassfarkalenderen. Dette gir litt inntekter til klassen, og det er til
god hjelp for lionsklubben. Tusen takk!

Vedsalget har gått litt trått i vinter, så er det noen som trenger ved som
varmer ekstra godt, så ta kontakt med en lionsmedlem. Den veden du
kjøper av oss, kan bli levert på døra, innenfor vårt distrikt.

«Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg som benyttes i barnehagen,
grunnskolen og videregående skole. Dette opplegget er holdningsskapende
og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk.

Hittil har over 260 norske kommuner benyttet seg av dette opplegget, deriblant Sør-Aurdal og Ringerike. Bruk av «Det er mitt valg» har vist seg å gi meget gode resultater.

Lins Club Vassfaret har vært en pådriver for at opplegget skal brukes i våre skoler og barnehager, og har bidratt med ca. en halv million kroner siden dette blei tatt i bruk fra året 2001.

Årets «Røde fjær aksjon» som er landsomfattende, vil bli gjennomført i
vårt distrikt søndag den 8.februar. Pengene som kommer inn på denne
aksjonen, vil gå til «Det er mitt valg». Denne søndagen vil alle få et besøk
fra lionsklubben, så da håper vi på et bidrag til et godt formål!