Sist oppdatert: 27.01.2015 15:58

Friluftslivets år 2015 i Valdres

IDA BLÅFJELLDAL
2015 er året der det satses litt ekstra på friluftsliv med slagordet «Flere ut - oftere». Det ble sparket i gang med 24 timer i friluft, 13. – 14. januar, der mange valgte å sove ute. Nå går utfordringen videre ut til alle gjennom hele året, for å få flere til å benytte seg av friluftsliv. Det er vel verdt å ta en titt på www.friluftslivetsår.no. Her kan du bli inspirert, legge ut arrangement eller finne arrangement.

Det jobbes i år med å profilere turer og arrangement i Valdres. Etter at mange dugnadstimer i Sør-Aurdal har blitt til flotte turer med god skilting og utbedrede stier med klopp, er utfordringen nå å få flere til å benytte seg av turene. Det skal bli brukervennlig gjennom www.turapp.no/valdres, der ligger det allerede en del turer fra Sør-Aurdal og Valdres. I tillegg har vi Turkarusellfolderen «Bruk beina i Sør-Aurdal!» der det står beskrevet mange flotte turmål i hele kommunen. Folderen finnes på kommunens hjemmeside. Avisa Valdres iverksetter i år et tiltak som heter «Valdrestur». Dette skal være et lavterskeltilbud med turverter for å bringe fastboende, hytteeiere og turister sammen, og er en fin anledning til å bli bedre kjent i et område.

Det skjer allerede mye på område friluftsliv i Sør-Aurdal. Og takket være gode og aktive bygdesider og økende bruk av sosiale medier, er det nå lettere enn noen gang å få med seg arrangement og annen aktivitet uansett hvor du måtte være. Det ligger mye godt folkehelsearbeid i aktive frivillige lag og foreninger. I vinterhalvåret legges det stor innsats i oppkjøring av gode skiløyper til allment bruk. Skiløyper, stier og turer er også viktige som uformelle møteplasser.

En viktig del av målsetningen i løpet av året 2015, er å løfte frem all aktivitet i Sør-Aurdal. Fortsett med den gode markedsføringen, still opp som frivillig for å støtte opp om arrangementene og ikke minst delta på arrangementene og benytt deg av mulighetene. Det er dette som skaper aktivitet!

«Nå er det din tur!» Ofte er det nok å krysse dørstokken. Ta kveldsmaten utendørs, gå til en akebakke en søndag eller gjør en friluftsavtale med en god venn. Se mulighetene fremfor begrensningene. Vær kreativ! Kos deg i Sør-Aurdal – en frisk kommune i Valdres!

Ida Blåfjelldal

Folkehelsekoordinator Sør-Aurdal kommune 


Mye godsaker lages i lekekjøkken utendørs. Foto: Ida Blåfjelldal