Sist oppdatert: 05.01.2015 19:29

Dugnadsarbeidet fortsetter

 

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
Venneforeningen har nå montert nye, solide dører mellom gymnastikksalen og musikkrommet, samt dører mellom utstyrslager og gymnastikksalen
. Tor Ola Skogstad har gjort utmerket arbeid.

Ved siden av dørene til musikkrommet er det laget lydvegg. Dører og vegg har god lydisolasjon, så de som skal ha timer på musikkrommet, vil nå oppleve vesentlig mindre støy fra aktiviteter i gymsalen enn før.

Ved arrangementer kan musikkromsdørene foldes inn til veggen. Det betyr at fortsatt vil være mulig å bruke musikkrommet i kombinasjon med gymnastikksalen.


Fra gymnastikksalen til musikkrommet

Omfattende frivillig innsats
Foreningen Hedalen Skoles Venner har nå vært i aktivitet i fem år. Vi har utført godt over 2000 dugnadstimer og brukt flere hundre tusen kroner på å pusse opp store deler av skolen. Snart er det tid for årsmøte. Da vil vi legge fram en sluttrapport.

Formålet med vennelaget er å arbeide for opprettholdelse av et fullverdig skoletilbud for hele grunnskolen i Hedalen, om det er i offentlig eller privat regi.

Vennelaget skal arbeide sammen med FAU, skolens ansatte, kommunen, enkeltpersoner, lag og foreninger og næringslivet for å opprettholde og helst forbedre standarden på skolebygg, samfunnsdelen, anlegget rundt skolen samt tilhørende løsøre og driftsmidler.


Nye dører erstatter garasjeport